Cliëntenraden

Woonzorg Flevoland heeft een medezeggenschapsorgaan voor haar klanten, de zogenaamde cliëntenraden. 


Binnen Woonzorg Flevoland zijn er drie raden:

  • Cliëntenraad Hanzeborg
  • Cliëntenraad De Uiterton
  • Cliëntenraad Woonzorg Flevoland - Thuiszorg

Wat is een cliëntenraad?
In de cliëntenraad krijgen de klanten van een zorgorganisatie de kans om mee te praten en mee te beslissen over aangelegenheden die hen aangaan. Een cliëntenraad is wettelijk verplicht voor iedere thuiszorginstelling en vertegenwoordigt klanten die zorg en diensten ontvangen van de thuiszorginstelling (Woonzorg Flevoland). Het is een zelfstandig opererend orgaan binnen Woonzorg Flevoland

Wie kunnen er meedoen in de cliëntenraad?
Cliënten die diensten van Woonzorg Flevoland afnemen, kunnen voor en door de cliëntenraad gekozen worden. Indien een cliënt belangstelling heeft om zitting te nemen in de cliëntenraad, maar zelf niet in staat is om deel te nemen, kan hij/zij zich laten vertegenwoordigen door een familielid, contactpersoon of vrijwilliger.

Hoe weet de cliëntenraad wat er leeft onder de klanten?
Woonzorg Flevoland hecht veel waarde aan de adviezen van de cliëntenraad. Uw ideeën of opmerkingen horen wij graag. Met uw ervaringen is de cliëntenraad beter in staat haar werk te verrichten, advies te geven, kwaliteitsverbeteringen door te voeren en toekomstgericht te werken. U kunt uw ervaringen via de onderstaande contactgegevens doorgeven aan Gonny Overwater, ambtelijk ondersteuner van de cliëntenraden, of een afspraak maken met een lid van één van de cliëntenraden.

Wat doet de cliëntenraad?
De cliëntenraad vergadert iedere maand en overlegt regelmatig met één van de directeuren (thuiszorg of van één van de woonzorglocaties). De cliëntenraad verzendt schriftelijk advies naar de directie over het algemeen beleid en diverse onderwerpen over de zorg en dienstverlening van Woonzorg Flevoland.

Die adviezen gaan bijvoorbeeld over:
• De kwaliteit van zorg en diensten
• De kwaliteit en de verzorging van maaltjden
• Zorgalarmering

De cliëntenraad wordt ondersteund door het Landelijk Overleg Cliëntenraden (LOC), dat regelmatg landelijke en regionale bijeenkomsten organiseert. Daar worden de actuele ontwikkelingen besproken en gemeenschappelijke problemen aan de orde gesteld. Ook adviseert het LOC de cliëntenraad op verzoek over diverse onderwerpen en organiseert voor nieuwe leden van de raad een introductiecursus.

Wat is een cliëntenraad niet?
De cliëntenraad is geen klachtencommissie. Individuele klachten worden behandeld volgens de bestaande klachtenprocedure.

Meer weten?
Wilt u meer weten dan raden wij u aan om het ‘Handboek voor Cliëntenraden’ te lezen, dit is een uitgave van het LOC. Dit boek is ter inzage op te vragen bij de ambtelijk ondersteuner Gonny Overwater via de onderstaande contactgegevens. Vanzelfsprekend zijn de leden van de cliëntenraden ook bereid om een en ander mondeling toe te lichten.

Cliëntenraad Woonzorg Flevoland (Thuiszorg, Hanzeborg en De Uiterton)
Meentweg 12
8224 BP Lelystad
Telefoon: (0320) 229 210 (op donderdagen tussen 11.00 en 16.00 uur)
Email: overwater@woonzorgflevoland.nl
Contactpersoon: Gonny Overwater

Mevr. Sieverts - Cliëntenraad Thuiszorg

'Ik ben in contact gekomen met de cliëntenraad door middel van een brief waarin om nieuwe leden werd gevraagd en inmiddels ben ik al weer vier jaar lid, met heel veel plezier. Binnen de cliëntenraad ben ik plaatsvervangend voorzitter en verder doe je als team eigenlijk alles samen.

Ik ben gaan deelnemen aan de cliëntenraad omdat het mij in deze tijd van veranderingen en bezuinigingen heel nuttig leek. Ons doel is om het voor de zorg, door middel van advies en ideeën, makkelijker te maken om beslissingen te nemen.

Het leukste vind ik dat je op plekken komt en met instanties te maken krijgt waar anders de deuren gesloten blijven. Je weet zo toch een beetje wat er achter de schermen leeft.

Ik ben trots op ons leuke team. En dat we inmiddels samen het één en ander bereikt hebben.'

Dhr Van de Wege - Cliëntenraad De Uiterton

Mijn moeder woont in de Uiterton en ik ben door de voorzitter gevraagd om bij de cliëntenraad te komen. Inmiddels is dit mijn tweede jaar. Ik houd mij binnen de cliëntenraad bezig met bouw- en inrichtingszaken en probeer een stem te zijn voor de bewoners. Daarnaast ben ik erg geinteresseerd in de ouderenzorg.

Het leukste aan deelname aan de cliëntenraad vind ik het praten met de bewoners en de overige leden. Mijn doel is de vragen en de verbeteringen voor de bewoners onder de aandacht van het management te brengen.Ik ben dan ook trots op de zaken die wij voor de bewoners allemaal hebben bereikt.

Cliëntenraadsleden vertellen

Lees hier de motivatie van onze cliëntenraadsleden

Dhr. Doeven - Cliëntenraad Thuiszorg

'Ik maak nu iets meer dan twee jaar deel uit van de cliëntenraad Thuiszorg als algemeen lid en het bevalt mij uitstekend. Ik heb mij beschikbaar gesteld door een berichtje dat destijds bij de periodieke krant (Thuisfront) zat.

Binnen de cliëntenraad houd ik me bezig met de wetgeving en alles wat er voorbij komt aan 'to do's'. Ik vind het belangrijk dat ik als client betrokken ben bij de organisatie en dat ik daar wat tijd in mag steken. Je doet het ook voor de cliënten die wat minder mondig zijn. Dat je gevraagd en ongevraagd advies uit kan brengen en dat daarop plannen worden bijgesteld vind ik de uitdaging.

Het leukste vind ik de contacten die je op doet binnen en buiten de organisatie en het leren van nieuwe dingen en situaties. We hebben een leuke ploeg mensen en kunnen zeker nog nieuwe leden gebruiken!

Theo de Graaf - Cliëntenraad Thuiszorg

Via een gerichte brief aan de cliënten Thuiszorg ben ik terecht gekomen bij de cliëntenraad. Inmiddels ben ik al ruim vier jaar lid en sinds drie jaar de voorzitter. Ik ben gaan deelnemen aan de cliëntenraad omdat ik het belang van inspraak voor cliënten (thuiszorg) enorm belangrijk vind. Daarnaast hebben in 2015 grote veranderingen in de zorg plaats gevonden en daar ben ik zeer in geïnteresseerd.

Het leukste aan mijn werk in de cliëntenraad, vind ik het benaderen van de cliënten. Zij wonen verspreid in Lelystad en dit betekent creatief zijn in hoe iedereen te bereiken en hier invulling aan te geven. We doen het nu met name via de nieuwsbrief Thuisfront, de website en facebook van Woonzorg Flevoland. Ook zijn we gestart met de organisatie van koffie-uurtjes in de wijkcentra.

Mijn doel is om de cliënten te laten weten dat zij zich tot ons kunnen wenden met allerlei vragen en opmerkingen. Wij zetten met zijn allen de schouders er onder!