Kwaliteitskader

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Lees de Publieksversie Kwaliteitskader verpleeghuiszorg hier.

Documenten t.b.v. het Kwaliteitskader: