Tijdelijk verblijf

Op de nieuwe afdeling Tijdelijk verblijf in De Uiterton bieden we 11 plaatsen aan mensen die kortdurend extra zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld wanneer u door een plotselinge wijziging in de gezondheidssituatie niet meer thuis kunt blijven of wanneer u uw mantelzorger wilt ontlasten. De zorg op de afdeling Tijdelijk verblijf is er op gericht u zodanig te herstellen of stabiliseren dat u terug kunt keren naar huis.

Eerstelijns verblijf
U kunt gebruik maken van de vorm eerstelijns verblijf wanneer het niet verantwoord is dat u in uw eigen woonomgeving blijft, maar u niet opgenomen wordt in het ziekenhuis of een andere zorginstelling. Bijvoorbeeld wanneer uw gezondheidstoestand verandert en de zorg thuis niet meer toereikend is of wanneer er in het ziekenhuis geen behandeling meer voor u is en u niet terug kunt keren naar huis.

Crisisopname
Wanneer u tijdelijk meer zorg nodig heeft dan er thuis geboden kan worden, bijvoorbeeld na een verblijf in het ziekenhuis of in verband met afwezigheid of plotselinge ziekte van uw dagelijkse verzorger, is er sprake van een crisisopname en kunt u gebruik maken van de afdeling Tijdelijk verblijf in De Uiterton. Na de periode van de crisisopname begeleidt Woonzorg Flevoland uw terugkeer naar huis of, wanneer u niet terug kunt keren naar huis, om door te stromen naar een plaats in een van onze woonzorglocaties.

Logeeropname
Wanneer u een (chronisch) lichamelijke zorgvraag heeft of een zorgvraag op het gebied van dementie, kan uw mantelzorger logeeropvang voor u aanvragen op de afdeling Tijdelijk verblijf. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij onze klantadviseurs. U kunt hen (opzoeken in hun kantoor in de Hanzeborg,) mailen via klantadvies@woonzorgflevoland.nl of u kunt hen bellen via 0320 229 173. 

Meer informatie
Voor meer informatie over Tijdelijk verblijf kunt u contact opnemen met de afdeling Klantadvies via telefoonnummer 0320 229 173 of via e-mail: klantadvies@woonzorgflevoland.nl.

De Uiterton

De Uiterton

Informatie & Advies

Onze klantadviseurs staan u graag persoonlijk te woord om uw vragen te beantwoorden.

0320 229 173