Missie & Visie

Onze missie & visie hebben wij verwoord in:


Waar staan we voor?
Woonzorg Flevoland is een innovatieve organisatie met een heldere en eigentijdse visie op zorg en welbevinden. Wij zijn respectvol en flexibel als het gaat om de wensen van onze klanten en kleinschalig in de uitvoering. Wij gaan uit van mogelijkheden!

 

Waar gaan we voor?
Onze visie is gericht op Plezier in het leven. Wij vinden het belangrijk dat onze klanten plezier hebben in hun leven en zich thuis voelen bij Woonzorg Flevoland. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers plezier hebben in hun werk. Vanuit deze visie hebben wij een aantal kernwaarden geformuleerd met de afkorting: SCHIK.
 

  • Samen
  • Creatief
  • Huiselijk
  • Integer
  • Kleinschalig & Dichtbij