Benoeming de heer B. Schreuder als lid Raad van Toezicht

Met ingang van 1 oktober aanstaande treedt de heer Bas Schreuder toe als lid van de Raad van Toezicht van Woonzorg Flevoland. Hij volgt hiermee de heer Reinder Spriensma op, na het aflopen van diens maximale zittingstermijn.

Nieuw lid De heer Schreuder heeft ruime ervaring als directeur, bestuurder en toezichthouder bij diverse zorginstellingen. Eerder was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van GGZ centraal. Momenteel is hij o.a. voorzitter van de Raad van Toezicht van zorgorganisatie Zorgaccent in Almelo en voorzitter van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten.