Hoofdaannemers bekend voor Ondersteuning Thuis en Dagbesteding Ouderen

Op 5 november is door de gemeente middels een persbijeenkomst en krant bekend gemaakt wie de hoofdaannemers voor ondersteuning thuis en dagbesteding zijn. Woonzorg Flevoland is dat voor ondersteuning thuis in de stadsdelen Noord Oost en Noord West en voor dagbesteding ouderen in heel Lelystad.

Als hoofdaannemer voor Ondersteuning Thuis in de stadsdelen Noord Oost en Noord West en voor de Dagbesteding voor ouderen zijn wij met enthousiasme en voortvarendheid bezig ons voor te bereiden op de uitvoering van deze uitdagende opdracht. Voor meer informatie over Ondersteuning Thuis en Dagbesteding in 2015 kunt u tot 1-1-2015 terecht bij de gemeente of, indien u op dit moment individuele begeleiding, persoonlijke verzorging of dagbesteding ontvangt, bij uw huidige zorgaanbieder.

Hieronder kunt u het gehele persbericht van de gemeente Lelystad lezen.

 

Lelystadse zorgpartijen die Wmo-taken gaan organiseren bekend

Het college van Lelystad heeft besloten welke zorgpartijen de Wmo per 1 januari 2015 in Lelystad gaan organiseren. Dat worden voor de dagbesteding de zorgpartijen: Woonzorg Flevoland, InteraktContour, Triade en Kwintes. Voor de ondersteuning thuis zijn dat de zorgpartijen: TSN Thuiszorg, Kwintes en Woonzorg Flevoland. Op 5 november zijn de contracten met deze zorgpartijen door de gemeente Lelystad getekend.

Vanaf 1 januari 2015 gaat een aantal taken vanuit de AWBZ over naar de Wmo en dus naar de gemeente. De gemeente Lelystad bereidt zich voor op deze taken. In de afgelopen periode is een aanbestedingsprocedure doorlopen voor het selecteren van de partijen die de ondersteuning thuis en dagbesteding gaan organiseren voor de (volwassen) inwoners. Deze partijen gaan vanaf 1 januari 2015 zorgen voor een passend en divers aanbod voor de inwoners van Lelystad. Zij zullen daarbij samen gaan werken met andere (zorg)aanbieders in Lelystad.

De aanbesteding
Veel partijen hebben zich ingeschreven en goede plannen ingediend. Deze plannen zijn beoordeeld op zaken als visie, samenwerking met andere aanbieders, de kwaliteit van de geleverde ondersteuning voor meerdere jaren, garanties voor levering en doelmatigheid. De volgende partijen zijn geselecteerd om de dagbesteding te gaan organiseren:

  • Woonzorg Flevoland: dagbesteding voor ouderen
  • InteraktContour: dagbesteding voor inwoners met een lichamelijke beperking
  • Triade: dagbesteding voor inwoners met een (licht) verstandelijke beperking
  • Kwintes: dagbesteding voor inwoners met een psychiatrische aandoening.

De volgende partijen zijn geselecteerd om de ondersteuning thuis te organiseren:

  • TSN Thuiszorg: ondersteuning thuis voor inwoners van stadsdeel Zuidwest
  • Kwintes: ondersteuning voor de inwoners in stadsdeel Zuidoost
  • Woonzorg Flevoland: ondersteuning thuis voor inwoners van stadsdeel Noordwest en stadsdeel Noordoost

Persoonlijk gesprek
Alle inwoners die vanuit de AWBZ naar de Wmo binnen de gemeente gaan, hebben inmiddels een brief van de gemeente gekregen. Zij krijgen ook een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek met een medewerker van het Sociaal wijkteam. De medewerker van het Sociaal wijkteam bepaalt in dit gesprek samen met de betrokken inwoner wat er mogelijk en nodig is qua ondersteuning. Dit wordt vastgelegd in een ondersteuningsplan. De gemeente beschikt vervolgens en is er afstemming met de aanbieders over de daadwerkelijke invulling van de maatwerkvoorziening. Op basis daarvan zal dan de ondersteuning vanaf 1 januari 2015 worden ingevuld.

Samenwerking
De geselecteerde partijen gaan samenwerken met andere zorgaanbieders zodat zij diverse en passende ondersteuning kunnen bieden. Dat kunnen zorgaanbieders zijn die de huidige zorg leveren, maar het kan ook zijn dat de ondersteuning op een andere manier wordt georganiseerd. Daarover zal in het persoonlijke gesprek bij het Sociaal wijkteam nadere informatie worden gegeven.