Meeloopstudent uit Finland in de Hanzeborg

Afbeelding bij het bericht"Meeloopstudent uit Finland in de Hanzeborg"

In het kader van internationalisering waar ROC Friese Poort zich voor inzet loopt Vuokko uit Finland een maand stage in de Hanzeborg. Vuokko volgt de opleiding tot ‘Practical nurse’, vergelijkbaar met de opleiding tot Verzorgende IG in Nederland. In de opleiding komen verpleegkundige handelingen aan bod en het niveau is iets hoger dan het niveau 4 in Nederland. Vuokko wordt begeleid door VTH verpleegkundige Nelleke van Slooten.

Vuokko ervaart haar stage bij Woonzorg Flevoland als erg prettig, ze vertelt: “Ondanks dat ik niet alle gesprekken kan verstaan voel ik duidelijk aan dat de sfeer goed is. Sommige bewoners wisten mij zelfs het een en ander over Finland te vertellen, verrassend!” De komende dagen zullen nog erg leerzaam zijn en ik zal deze bijzondere ervaring niet snel vergeten.

Vuokko: “Ik heb voor een stage in Nederland gekozen omdat zorgorganisaties hier groter opgezet zijn dan in Finland. De teams zijn groter en daardoor ook de mogelijkheden. Vooruitstrevend en leerzaam vind ik hier de afdelingen Kleinschalig wonen. Het spreekt mij erg aan dat het zo huiselijk en kleinschalig is. Een goed voorbeeld wat ik zeker mee terug neem straks.”

Ook Finland is gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig blijven van ouderen. Hierin zijn goede voeding, voldoende beweging en geestelijke gesteldheid heel belangrijk. Net zoals in Nederland. Nelleke vult aan: “Er zijn ook veel overeenkomsten tussen de zorg in Finland en de zorg in Nederland. Zo is het sociale verzekeringssysteem en de filosofie over de (ouderen)zorg vergelijkbaar.”