Subsidie toegekend voor Dementheek Lelystad

Afbeelding bij het bericht"Subsidie toegekend voor Dementheek Lelystad"

Woonzorg Flevoland heeft een subsidie van 77.900 euro toegekend gekregen van de gemeente Lelystad voor het starten van een dementheek, in samenwerking met Alzheimer Flevoland, Welzijn Lelystad en overige partners uit het Netwerk Dementie en het Mantelzorgconvenant.

Een dementheek is een informatie-, advies- en uitleencentrum voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en professionals. Het centrum is gericht op ondersteuning en welzijn van mensen met geheugenproblemen en (beginnende) dementie en hun mantelzorgers. Wendela Gort Erbrink, ketenregisseur Netwerk Dementie NO Flevoland: “Met de dementheek ondersteunen we de behoefte aan informatie en steun in een vroege fase, waarin nog niet altijd directe zorg nodig is. De veranderingen in de zorg voltrekken zich in hoog tempo, waarbij de nadruk ligt op het langer thuis wonen. Door de hulp en expertise van de dementheek kunnen mensen met (beginnende) dementie veilig en met plezier in de eigen omgeving blijven wonen. Met een zinvolle dagindeling. Dat maakt het voor de mantelzorger ook een stuk makkelijker."

In de dementheek, die waarschijnlijk medio 2019 in woonzorgcentrum Hanzeborg zal worden ingericht, worden hulpmiddelen uitgeleend zoals boeken, spellen, dvd’s etc. Daarnaast zijn professionals en vrijwilligers aanwezig om informatie te verstrekken en desgewenst een gesprek aan te gaan over de persoonlijke situatie van de bezoeker. De financiële ondersteuning van de gemeente bestrijkt een periode van twee jaar.

Woonzorg Flevoland is dit initiatief gestart vanuit haar voortrekkersrol als ketenregisseur dementie in de regio Noord- en Oost-Flevoland.