Woonzorg Flevoland start met GGz-thuiszorgteam in de wijk

Afbeelding bij het bericht"Woonzorg Flevoland start met GGz-thuiszorgteam in de wijk"

Woonzorg Flevoland start, als aanbieder van persoonlijke verzorging en verpleging thuis, vanaf maandag 12 maart met een specialistisch GGz-thuiszorgteam in Lelystad.

Woonzorg Flevoland heeft dit team in het leven geroepen omdat (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden binnen de organisatie in toenemende mate te maken krijgen met cliënten met een GGz-problematiek in de thuiszorg.

Voordelen
De medewerkers van het GGz-thuiszorgteam zijn allen getraind op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Door de specialistische kennis van de (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden in het team kan snel en adequaat worden ingespeeld op de persoonlijke situatie en omstandigheden van de cliënt. Ook kunnen problemen sneller worden gesignaleerd. Zij hebben daarnaast korte lijnen met Kwintes en GGz-Lelystad, waardoor het team snel kan schakelen mocht de situatie daar om vragen.

Het team is werkzaam vanuit de Bolder, een woonvorm voor mensen met zowel een psychische als een lichamelijke zorgvraag.

Over Woonzorg Flevoland
Woonzorg Flevoland is een zorgorganisatie met een breed aanbod van zorg, diensten en welzijnsactiviteiten. Deze zorg wordt geboden in de moderne woonzorglocaties en via thuiszorg. Woonzorg Flevoland is een innovatieve organisatie met een heldere en eigentijdse visie op zorg en welbevinden, waarbij altijd wordt gedacht in mogelijkheden.