Woonzorg Flevoland zoekt enthousiaste leden voor de clientenraad Thuiszorg en de clientenraad Hanzeborg

Afbeelding bij het bericht"Woonzorg Flevoland zoekt enthousiaste leden voor de clientenraad Thuiszorg en de clientenraad Hanzeborg"

Als lid van één van onze cliëntenraden behartigt u de belangen van onze bewoners of de cliënten in de Thuiszorg. U krijgt de kans om mee te praten en mee te beslissen over aangelegenheden die de cliënten aangaan. De cliëntenraad werkt op een constructieve en creatieve wijze samen.

Welke vaardigheden brengt u, bij voorkeur, met u mee?

  • U bent in staat beleidsstukken te lezen;
  • U heeft een open en positieve houding;
  • U bent communicatief vaardig;
  • U kunt goed in teamverband functioneren;
  • U kunt zich inleven in de belangen van de cliënten/bewoners van Woonzorg Flevoland.
  • T.a.v. de cliëntenraad thuiszorg bent u direct of indirect betrokken bij de thuiszorg omdat u zelf zorg ontvangt of dat u partner, mantelzorger of vrijwilliger bent van iemand die thuiszorg ontvangt.

Wat verwachten wij van u?

  • U bent geïnteresseerd in de thuiszorg en/of verpleeghuiszorg;
  • U bent gemotiveerd om de belangen van de cliënten/bewoners te behartigen;
  • U bent bereid om 8 á 10 uur per maand te besteden aan de cliëntenraad (vergaderingen, stukken lezen, voorbereidingen treffen voor bijeenkomsten).

Meer informatie over de cliëntenraden vindt u op www.woonzorgflevoland.nl/clientenraden

Indien u geïnteresseerd bent in een lidmaatschap van de CR Hanzeborg dan wel van de CR Thuiszorg dan verzoek ik u een email te sturen aan de ambtelijk ondersteuner van de cliëntenraden van WZF overwater@woonzorgflevoland.nl, dan wel telefonisch contact op te  nemen op donderdag tussen 11.00 en 16.00 uur tel. 0320-229210. De ambtelijk ondersteuner zal u dan in contact brengen met de respectievelijke voorzitters Tineke Gehem en Theo de Graaf.