Hulp in de huishouding in Almere

Als het huishouden u teveel en te zwaar wordt, kunnen onze medewerkers in Almere een deel van deze werkzaamheden van u overnemen. Zij helpen u graag bij huishoudelijke taken zoals stofzuigen, dweilen of het schoonmaken van uw sanitair.

Aanmelden hulp in de huishouding
U kunt zich hiervoor aanmelden via het sociaal wijkteam in uw wijk of bij het Wmo loket van uw gemeente. Het sociaal wijkteam geeft een beschikking af die u recht geeft op hulp in de huishouding 1 of 2. De beschikking komt automatisch bij ons binnen. Wij nemen daarna contact met u op. Tijdens het intakegesprek maken wij samen met u afspraken over de invulling van de huishoudelijke ondersteuning.

Voor hulp in de huishouding 1 en 2 betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De hoogte van deze bijdrage wordt vastgesteld door het CAK. Kijk voor meer informatie over de eigen bijdrage op www.cak.nl of neem contact op met onze klantadviseurs via telefoonnummer 036 5256820 of e-mail klantadvies@woonzorgflevoland.nl.    

Aanvullende ondersteuning
Het is mogelijk om bij Woonzorg Flevoland aanvullende particuliere ondersteuning in te kopen, ZorgExtra©. Deze hulp kunt u inkopen voor werkzaamheden als boodschappen doen, ramen lappen aan de buitenkant van uw woning of het verzorgen van de was. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Huishoudelijke Ondersteuning Almere via telefoonnummer 036 5256820 of e-mail zorgadvies@woonzorgflevoland.nl.

WZF_Raats-0805.jpg

Andere diensten van Woonzorg Flevoland