Ondersteuning Thuis

 

Vindt u het moeilijk om uw dag zinvol in te vullen? Mist u sociale contacten en heeft u moeite om structuur en regelmaat in uw leven aan te brengen? Dan bieden wij u Ondersteuning Thuis in Lelystad.

 

Ondersteuning Thuis begeleidt u bij het geven van een invulling aan het dagelijks leven. Bijvoorbeeld het organiseren van uw huishouding, het vinden van een zinvolle dagbesteding of het aangaan van sociale contacten. Ook ondersteunt het team u bij het verrichten van praktische handelingen gericht op uw zelfredzaamheid.

Hoe kunt u gebruik maken van Ondersteuning Thuis?
U kunt zich aanmelden via het Sociale wijkteam.

Vanaf 1 juli 2015 kunt u gebruik maken van de dienstenvoucher!
Het Rijk heeft aan gemeenten de huishoudelijke hulptoeslag (HHT) beschikbaar gesteld om de werkgelegenheid voor thuishulpmedewerkers te behouden. De gemeente Lelystad stelt hiervoor de dienstenvoucher beschikbaar.  Een dienstenvoucher staat gelijk aan één uur dienstverlening. In 2015 krijgt u dit voor € 7,50 per uur voor maximaal 2 uur per week. De dienstenvoucher in Lelystad is voor inwoners die mantelzorger zijn, 75+ zijn of een Wmo voorziening hebben. Wilt u meer weten en een dienstenvoucher aanvragen? Kijk op de website van de gemeente Lelystad: www.lelystad.nl/dienstenvoucher of download hier de flyer.

 

Meer informatie? Lees en print hier het informatieblad Ondersteuning Thuis Lelystad.

Ondersteuning Thuis

Wij staan ook voor u klaar met persoonlijke verzorging en verpleging, warme maaltijden en zorgalarmering.

Andere diensten van Woonzorg Flevoland