Zorgextra - Particuliere Thuiszorg Lelystad

Bent u afhankelijk van de zorg van anderen, dan kunnen wij ons voorstellen dat extra begeleiding en ondersteuning op sommige momenten van harte welkom is. Daarom hebben wij Zorgextra©, Particuliere Thuiszorg in Lelystad.

Deze vorm van zorg biedt u de kans om bijvoorbeeld eens lekker te wandelen, een extra klusje in huis gedaan te krijgen of de mogelijkheid tot ondersteuning bij huisarts of ziekenhuis bezoek.

 

Wat is Zorgextra©
Wanneer u kiest voor ZorgExtra© kiest u zelf hoeveel uur zorg of ondersteuning u (extra) inkoopt. Samen met een professioneel begeleider van Woonzorg Flevoland bepaalt u hoe deze uren worden ingevuld. 

Voor wie?
Woont u in Lelystad en omgeving, dan kunt u een beroep doen op ZorgExtra©. Deze Particuliere Thuiszorg kan een aanvulling zijn op de zorg zoals u krijgt vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Het kan ook een welkome aanvulling zijn op de ondersteuning van familie of vrienden. 

Kosten Particuliere Thuiszorg
ZorgExtra© kan per uur of in abonnementsvorm worden ingekocht bij Woonzorg Flevoland. De kosten per uur bedragen €22,75, indien u al een dienst bij Woonzorg Flevoland afneemt. Een abonnement is voordeliger en biedt bovendien extra’s.

Heeft u interesse of heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de afdeling Thuiszorg:
T. 0320 - 229 173
E. zorgadvies@woonzorgflevoland.nl

Andere diensten van Woonzorg Flevoland