Verpleging en verzorging in Almere

Thuiszorg Almere kan u helpen als er een moment in uw leven komt waarop huishoudelijke ondersteuning niet meer voldoende is en u of uw naaste verpleging en verzorging nodig heeft. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, vanwege een chronische ziekte, bij dementie of bij zorg in de laatste levensfase. U kunt dan een beroep doen op de wijkverpleging van Woonzorg Flevoland. Wijkverpleging is de persoonlijke verzorging en verpleging die u krijgt via onze wijkteams.

De wijkverpleegkundige
De wijkverpleegkundige is uw eerste aanspreekpunt wanneer u zorg van Woonzorg Flevoland krijgt. Zij kijkt samen met u en uw naasten naar wat nodig is om zo lang mogelijk in uw vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Zij signaleert, adviseert en coördineert alles rondom uw zorg en ondersteuning. Alle afspraken die zij met u maakt, worden vastgelegd in een zorgplan. Uw wijkverpleegkundige werkt nauw samen met uw huisarts, apotheek, medisch specialisten, maatschappelijk werk en het sociaal wijkteam in uw gemeente.

Geen directe zorgvraag, maar wel hulp gewenst?
Heeft u nog geen duidelijke zorg- of hulpvraag, maar voelt u zich bijvoorbeeld niet meer veilig alleen thuis? Bent u misschien eenzaam of op zoek naar mantelzorgondersteuning? Onze wijkverpleegkundige geeft advies over diensten en mogelijkheden om zo lang mogelijk op een prettige en veilige manier thuis te kunnen blijven wonen. De wijkverpleegkundige komt bij u thuis en brengt samen met u uw zorgvraag in kaart. Daarbij wordt eerst gekeken naar uw eigen mogelijkheden en die van de mensen in uw omgeving. Onze wijkverpleging is te bereiken via uw huisarts of door contact op te nemen met Woonzorg Flevoland via telefoonnummer 036 5256820 of via e-mail zorgadvies@woonzorgflevoland.nl.


Verpleging en verzorging thuis via Thuiszorg Almere worden geregeld door de zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg heet wijkverpleging. Voor de wijkverpleegkundige zorg die u ontvangt, geldt geen eigen bijdrage en ook geen eigen risico.

WZF_Raats-0858.jpg

Andere diensten van Woonzorg Flevoland