Volledig pakket thuis Almere

Heeft u een indicatie voor zorg met verblijf, maar blijft u liever thuis in Almere wonen met 24 uur per dag zorg? Dat is mogelijk met een Volledig Pakket Thuis (VPT). Het Volledig Pakket Thuis biedt de voordelen van het zelfstandig wonen in uw eigen vertrouwde omgeving, in combinatie met onderdelen van de complete zorg- en dienstverlening die in woonzorgcentra geboden worden.

U ontvangt thuis persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, maaltijden, personenalarmering, huishoudelijke ondersteuning en de mogelijkheid voor recreatieve activiteiten. Hoe het pakket er voor u uit ziet, hangt af van uw indicatie en wordt door onze klantadviseurs samen met u vastgesteld. Uw behoeften en mogelijkheden staan centraal.

Modulair Pakket Thuis
De zorg waar u voor kiest kan om bepaalde redenen niet altijd direct beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld omdat u hebt gekozen voor zorg met verblijf, maar er niet direct een kamer voor u is. U komt dan mogelijk in aanmerking voor overbruggingszorg in de vorm van Modulair Pakket Thuis (MPT). U ontvangt deze zorg thuis in Almere, bijvoorbeeld in de vorm van begeleiding, verpleging, verzorging en/of huishoudelijke ondersteuning.

Het Volledig Pakket Thuis en Modulair Pakket Thuis vallen binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt een (lage) eigen bijdrage via het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en eigen vermogen. Kijk voor meer informatie over de eigen bijdrage op www.cak.nl of neem contact op met onze klantadviseurs in Almere via telefoonnummer 036 5256820 of e-mail klantadvies@woonzorgflevoland.nl.

 

 

WZF_Raats-1057.jpg

Andere diensten van Woonzorg Flevoland