Leegmaken van een woning na overlijden tijdens coronacrisis

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Naar aanleiding van het overlijden van een bewoner en de berichtgeving die hierover heeft plaatsgevonden wil Woonzorg Flevoland graag uitleggen hoe gedurende de coronacrisis de procedure rondom het leegmaken van een appartement in zijn werk gaat.

Actiz, de branchevereniging van zorgorganisaties, adviseert momenteel, gedurende de coronacrisis, om af te wijken van de gemaakte afspraken rondom het leegmaken van de woonvertrekken van een overleden bewoner.  In normale omstandigheden staat de afspraak dat nabestaanden van een overleden cliënt 7 dagen de tijd krijgen om de kamer of het appartement leeg te maken. Die termijn komt zolang de coronacrisis voortduurt te vervallen. Woonzorg Flevoland heeft naar aanleiding van het advies van Actiz besloten om in nauw overleg met de familie te bepalen op welke termijn de kamer van de overledene wordt leeggemaakt.

In verband met de maatregelen laten wij zo min mogelijk mensen van buitenaf in onze locaties. Dit maakt dat wij vooralsnog de uithuizing van de bezittingen van een overleden bewoner zoveel mogelijk zelf doen. Woonzorg Flevoland begrijpt dat het voor nabestaanden erg verdrietig en confronterend is. Wij doen er dan ook alles aan om, in nauw overleg met de familie, deze laatste handeling voor onze bewoner met respect te verrichten. Wij conformeren ons daarbij naar de wensen van de familie wat de persoonlijke bezittingen en meubels van de bewoner betreft en zorgen ervoor dat de afspraken die door de familie met eventuele derden zijn gemaakt uitgevoerd worden. Deze maatregelen zijn ingegaan sinds het begin van de coronacrisis begin maart.

Voor meer informatie over corona, zie ook onze pagina met veelgestelde vragen rondom corona.

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering