Academische Verpleeghuis(t)zorg genomineerd voor Impactmakerprijs 2021

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Het initiatief Academische Verpleeg(t)huiszorg, waar Woonzorg Flevoland aan deelneemt, is genomineerd voor de Impactmakerprijs 2021. De prijs is bedoeld voor de organisatie die de meeste beweging heeft weten te creëren om de personeelstekorten terug te dringen. Daarnaast moet het initiatief ook kunnen zorgen voor een gezondere arbeidsmarkt in zorg en welzijn.

Het initiatief Academische Verpleeg(t)huiszorg is een stichting die zorginstellingen en onderwijsorganisaties begeleidt en ondersteunt met werken en onderzoeken vanuit meerduidig denken. Dit geeft een extra impuls aan basiszorg zoals eten, drinken, slapen en menselijk contact. Het gaat hierbij om het belang van de verdere wensen en behoeftes van de cliënt. Woonzorg Flevoland heeft belevingsgericht werken hoog in het vaandel staan. Reden voor de zorgorganisatie om in twee verpleeghuislocaties, De Uiterton en Hanzeborg, met de actieleermethode van Academische Verpleeg(t)huiszorg te werken.

Ondersteuning Eigen Regievoering
Manager Zorg Anne-Marijke Schakelaar over de OER-methode (Ondersteuning Eigen Regievoering) die in De Uiterton gebruikt wordt om vraaggestuurde en doelmatige zorg te realiseren: “De methode bestaat uit vier stappen. Eerst inventariseert de zorgmedewerker de wensen van de cliënt, bijvoorbeeld hoe laat hij of zij op wil staan. Daarna organiseren we dit via het planningsprogramma, waarmee we de route bepalen. Daarna voeren we de zorg zoals gewenst uit, waarbij we tegelijkertijd kijken of het gaat zoals afgesproken. Tot slot bespreken we tijdens een ‘vloermoment’ wat er beter kan of anders moet. En dan kom je weer uit bij stap 1: de wens van de cliënt, die je doorvoert.”

Tevreden bewoner en collega
Het werken volgens deze methode levert volgens Anne-Marijke een tevreden bewoner én collega op. “Door in gesprek te gaan met de bewoner, leer je je cliënt beter kennen. De bewoner is tevreden omdat de zorgt gebeurt volgens zijn of haar wensen. Dit leidt tot rust en vertrouwen, waardoor de zorg minder vaak gebeld wordt. Door de wensen van de cliënt voorop te stellen, is er meer afstemming met elkaar en reflecteren op het eigen handelen. Het gevolg is meer werkgeluk bij de collega’s door meer rust en regie op het werk. Ook zijn is het ziekteverzuim op de zorgafdeling onder collega’s gedaald.”

Aanmoedigingsprijs door het publiek
Naast de Impactmakerprijs reikt de jury ook een aanmoedigingsprijs voor De Bewegingmaker van 2021 uit. Deze prijs is, net als de Impactprijs, bedoeld voor de organisatie die de meeste beweging heeft gecreëerd om de personeelstekorten terug te dringen en die de potentie heeft om impact te maken voor een gezondere arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Alleen bij deze prijs bepaalt niet de jury wie wint, maar het publiek, door middel van online stemmen.

Organisatie Impactmakerprijs
De Impactmakerprijs wordt georganiseerd door het ministerie van VWS, Actie Leer Netwerk, RegioPlus en V&VN. VWS werkt met het actieprogramma Werken in de Zorg aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Actie Leer Netwerk ondersteunt het actieprogramma Werken in de Zorg. De aangesloten regionale werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus hebben als missie het in balans brengen en houden van de regionale arbeidsmarkt voor de sector zorg en welzijn.

Stemmen
Stemmen op de Bewegingmaker kan tot eind januari: Stem op de Bewegingmaker – Actie Leer Netwerk.

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering