Actiz interviewt directeur Thuiszorg Karin Eijsten: ‘Tijdelijk verblijf brengt zorgproblemen beter in kaart’

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Karin Eijsten is directeur Thuiszorg en Janine Meun is werkzaam als wijkverpleegkundige bij Woonzorg Flevoland. ActiZ interviewt hen om een beeld te krijgen van de organisatie van het eerstelijnsverblijf op locatie Uiterton in Lelystad.

‘Sinds 2 jaar is er een afdeling van woonzorgcentrum Uiterton ingericht voor eerstelijnsverblijf. Op deze afdeling staat kortdurend opname voor herstel centraal. Cliënten worden aangemeld via het ziekenhuis of via de huisarts of de wijkverpleegkundige’, licht Karin Eijsten toe. ‘Vrijwel alle cliënten zijn meestal voorafgaand aan het eerstelijnsverblijf al bekend met thuiszorg. Het is voor ons een belangrijk uitgangspunt dat zorg en behandeling tijdens het verblijf naadloos aansluit op de thuissituatie. Er wordt gewerkt vanuit het driehoek principe van de huisarts, cliënt, en wijkverpleging. Praktisch houdt dit in dat de eigen wijkverpleegkundige en huisarts ook tijdens het verblijf verantwoordelijk zijn voor het medisch beleid en de coördinatie van zorg’, aldus Eijsten.

‘De wijkverpleegkundige maakt bij opname het zorgplan en stemt gedurende het verblijf de voortgang af met het zorgteam en de huisarts’, vult Janine Meun aan. ‘Indien nodig wordt het verpleegtechnisch team betrokken. De huisarts is medisch eindverantwoordelijk en bepaalt met de wijkverpleegkundige wanneer een veilige terugkeer naar huis mogelijk is. Ook is de huisarts degene die een specialist ouderengeneeskunde of andere behandeldiscipline in consult vraagt. Het heeft altijd de voorkeur dat de eigen huisarts en eigen wijkverpleegkundige betrokken is. Dit betekent dat er inmiddels regelmatig wijkverpleegkundigen van andere zorgorganisaties op de afdeling te vinden zijn’, zegt Meun. ‘Dit is in het begin natuurlijk even zoeken en vraagt om goede afstemming. Het helpt enorm dat er een vast zorgteam op de afdeling is, dat zorgt voor continuïteit. Daarnaast is het belangrijk dat er een duidelijk aanspreekpunt is die de coördinatie tussen de verschillende partijen, waar nodig, kan ondersteunen.’

Karin Eijsten: ‘Het eerstelijnsverblijf is essentieel voor het langer thuis wonen. Wij zien een grote meerwaarde in deze manier van werken. De medisch noodzaak om tijdelijk elders dan thuis te verblijven wordt in nauwe afstemming met de zorg thuis bepaald en het zorgproces wordt zoveel mogelijk gecontinueerd. Daarnaast helpt deze werkwijze bij het ontdubbelen van processen, zoals het opnieuw maken van een dossier of het schrijven van een uitgebreide overdracht bij terugkeer naar huis. Een volgende stap waar wij mee bezig zijn is om meer vrijwilligers te betrekken bij het eerstelijnsverblijf. Vrijwilligers kunnen een belangrijke sociale rol vervullen om de overgang naar huis goed te laten verlopen en mensen te ondersteunen om het dagelijks leven na het verblijf weer zo goed mogelijk op te pakken.’

Het tijdelijk verblijf kan ook helpen om de zorgproblemen beter in beeld te brengen. ‘Je hebt veel meer observatie mogelijkheden dan in de thuissituatie’, constateert Meun. ‘Soms doet een cliënt zich thuis beter voor tijdens de zorgmomenten, maar blijkt iemand eigenlijk veel minder goed te functioneren. Tijdens het verblijf komt dit regelmatig naar voren en kunnen er aan de hand van deze bevindingen, de zorg thuis weer beter afgestemd worden.’

Dit artikel werd gepubliceerd op de website van Actiz, branchevereniging zorgorganisaties. Originele link: https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=51081

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering