Acute zorg kwetsbare ouderen moet anders

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Acute zorg kwetsbare ouderen moet anders

ActiZ roept ministers op de acute zorg voor kwetsbare ouderen anders te organiseren. Hierdoor worden onnodig leed en kosten voorkomen.

Het afgelopen jaar is er veel te doen geweest over de acute zorg aan kwetsbare ouderen. ActiZ heeft op verzoek van de kerngroepen Revalidatie en Herstel en Zorg Thuis onderzoek laten doen naar de feiten van de acute zorg aan 65+’ers. Tevens hebben zij een voorstel gedaan om te komen tot een duurzame inrichting van de spoedzorg keten voor kwetsbare mensen, veelal ouderen.

ActiZ roept de ministers op om in de hoofdlijnenakkoorden en in de uitwerking van het Ouderenpact afspraken te maken die daadwerkelijk bewerkstelligen dat kwetsbare mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Een andere organisatie van de spoedzorgketen is noodzakelijk. Als gevolg hiervan worden onnodig leed en kosten voorkomen.

Lees het hele bericht hier.

Meer lezen

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Bent u tevreden met Woonzorg Flevoland?

Geef uw waardering zodat wij onze zorg
nog beter kunnen maken.

8