Almeerse wethouder Loes Ypma maakt kennis met Lelystadse ouderenzorg

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Op 20 maart bezochten wethouders Loes Ypma (Almere) en Nelly den Os (Lelystad) woonzorglocaties Hanzeborg, de Bolder en Vergeten Landleven van Woonzorg Flevoland. Een mooie en interessante kijk achter de schermen van het beschermd wonen.

Beschermd wonen
Het werkbezoek stond in het teken van (beschermd) wonen voor ouderen. Als portefeuillehouder van onder andere Wonen en de Floriade in Almere, was wethouder Ypma zeer geïnteresseerd in de (beschermde) woonvormen die Woonzorg Flevoland in Lelystad biedt. De interesse van wethouder Ypma voor vormen van (beschermd) wonen voor ouderen is bijzonder actueel gezien het sterk stijgende aantal kwetsbare ouderen in Nederland. Het aantal kwetsbare ouderen neemt namelijk toe van 700.000 op dit moment naar meer dan 1.000.000 in 2030. Momenteel zijn er echter slechts 100.000 verpleeghuisplaatsen in Nederland, terwijl het aantal mensen met dementie in 2040 twee keer zo veel zal zijn als nu. Een verdubbeling van capaciteit betekent elk jaar tot 2040 90 verpleeghuizen met 50 plaatsen er bij. Door een kijkje te nemen in de Hanzeborg, de Bolder en Vergeten Landleven, kreeg de wethouder een goed beeld van de verschillende vormen van ouderenhuisvesting c.q. zorgwoningen die in Almere wenselijk en mogelijk zijn.

Samenwerken en maatwerk
Ook Lelystad heeft te maken met uitdagingen op het terrein van zorg en wonen. De groep 65 plussers neemt ook in Lelystad toe van bijna 11.950 (16%) in 2016 naar ongeveer 17.650 personen in 2032 (22%). Vooral de komende vijf jaar, tot 2020, zal deze groep met meer dan 500 personen per jaar toenemen. Wethouder Den Os is wethouder heeft onder meer de Wmo in portefeuille en heeft te maken met verschillende vraagstukken rondom de Wmo. Bijvoorbeeld als het gaat om mensen met problematisch gedrag in de wijk en wachtlijsten in de verpleeghuiszorg. Nieuwe voorzieningen op het gebied van zorg zijn ook in Lelystad nodig, doordat door het overheidsbeleid mensen langer thuis moeten blijven wonen en het aantal kwetsbare ouderen sterk groeit in de toekomst. Dit vraagt om oplossingen, bijvoorbeeld meer en betere tussenvoorzieningen zoals beschut wonen (wonen in een kleinschalige, beschermde woonvorm), uitbreiding van verpleeghuisplekken, uitbreiding van hulp thuis en meer eerstelijnsopvang. Juist nu de zorginfrastructuur steeds meer wordt afgebouwd, zijn investeringen in gemeenschappelijke voorzieningen en samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, woningbouwcorporaties, zorginstellingen en welzijnsorganisaties hard nodig.

Rondje Lelystad
In de Hanzeborg werd Kleinschalig Wonen bezocht. De naam zegt het al: kleinschalige woongroepen (‘huisjes’) waar zes ouderen met dementie samen wonen. Daarna vertrok het gezelschap naar de Bolder waar de ouder wordende mens met behoefte aan zowel psychische als lichamelijk zorg en ondersteuning beschermd kan wonen. Deze woonvorm is een samenwerkingsverband met Kwintes en uniek in Flevoland. Het rondje eindigde bij Vergeten Landleven, dat beschermd wonen biedt voor mensen met dementie die 24 uur per dag begeleiding of zorg nodig hebben in een veilige omgeving. Door haar ligging een ideale plek voor mensen die houden van het landelijke leven of die behoefte hebben aan veel bewegingsruimte. Wethouder Ypma was onder de indruk van de rust, sfeer en ruimte van de locatie op de Groene Velden.

Meer lezen

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Bent u tevreden met Woonzorg Flevoland?

Geef uw waardering zodat wij onze zorg
nog beter kunnen maken.

8