Beleidsplan 2019: ‘Een zinvolle dag’ als thema

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Woonzorg Flevoland heeft de afgelopen jaren verschillende ontwikkelingen doorgemaakt. Deze ontwikkelingen kenmerkten zich door nieuwe vormen van zorg en dienstverlening, groei in omvang en uitbreiding van ons werkgebied naar Almere. Na deze jaren van groei en ontwikkeling voelden wij de behoefte om met elkaar weer eens stil te staan bij de vraag: wat is ons doel? En bieden we de juiste zorg en diensten die ons helpen om ons doel te bereiken? Met de antwoorden op deze vragen hebben we de koers voor de komende jaren aangescherpt en doelen voor 2019 geformuleerd.

Zes doelen van Woonzorg Flevoland voor 2019

Onze doelen voor 2019 sluiten aan bij onze ambitie om onze zorg- en dienstverlening nóg meer vanuit de vraag en behoefte van de cliënt te organiseren. De geldende kwaliteitskaders zijn ons kompas voor hoe wij, met betrokken partijen als cliënt, mantelzorgers en samenwerkingspartners, zorgdragen voor goede,
doelmatige en veilige zorg. 

Onze doelen zijn:

 1. Persoonsgerichte zorg
  door maximale aansluiting bij de wensen, behoeften en ervaringen van de cliënt
 2. Een zinvolle dagbesteding 
  waarbij de behoeften en mogelijkheden van de individuele cliënt leidend zijn
 3. Veiligheid
  kwaliteit en veiligheid in het dagelijkse handelen van de medewerkers
 4. Leren en verbeteren
  ruimte en ondersteuning voor professionele ontwikkeling en kwaliteitsverbetering
 5. Leiderschap, governance en management
  samen met de cliënt invulling geven aan de zorg en diensten
 6. Personeel
  trotse en betrokken medewerkers als één van de belangrijkste voorwaarden om ons organisatiedoel te kunnen bereiken

Een uitgebreide onderbouwing van onze doelen leest u in ons beleidsplan voor 2019.

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering