Bibliotheek voor mensen met dementie in Lelystad officieel geopend

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Afgelopen zaterdag werd in de FlevoMeer Bibliotheek in Lelystad de dementheek officieel geopend door wethouder Nelly den Os. In de FlevoMeer Bibliotheek kunnen mensen met dementie, hun naasten en professionals twee keer per week terecht bij de dementheek voor informatie en advies rondom dementie en voor hulpmiddelen voor ondersteuning van mensen met dementie.

Zo’n vijftig belangstellenden woonden de opening van de dementheek bij, waaronder mensen met dementie en (hun) mantelzorgers. De laatste groep kwam vooral om kennis te maken met de dementheek en de mogelijkheden voor hun situatie. Zij gaven aan het bestaan van de dementheek als zeer positief te ervaren.

Wethouder den Os stipte tijdens haar toespraak het belang en de noodzaak van de dementheek aan, en benoemde hierbij de dubbele vergrijzing in de regio. De wethouder bood daarnaast de eerste ‘Wonderfoon’ aan, aan de dementheek. Een Wonderfoon is een oude PTT telefoon die is omgebouwd tot mini-jukebox. Ook aanwezig was Monique Eberhart, dementiedeskundige en auteur van De Activiteitengids. Tijdens een voordracht vertelde ze over activiteiten bij dementie. Een feestelijk moment tijdens de opening was de uitreiking van het certificaat ‘Dementievriendelijk’ door Alzheimer Nederland. Dit predikaat krijgt de bibliotheek voor het volgen van de training ‘Samen dementievriendelijk’, door de bij de dementheek betrokken medewerkers en de vrijwilligers.

Dementheek
De dementheek is kortgezegd een ‘bibliotheek’ met dementie als thema. In de dementheek is informatie en advies beschikbaar over dementie en is het daarnaast mogelijk om hulpmiddelen te lenen. Zo is het mogelijk om boeken en dvd’s met informatie over omgaan met dementie te lenen en om advies te krijgen over de juiste ondersteuning bij dementie. Hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld herinneringsboxen met prenten en platen van vroeger, die helpen een gesprek op gang te brengen, maar ook een digitale klok of een meer uitgebreide seniorentablet waar afspraken in genoteerd kunnen worden of een knuffelrobot die reageert op aanrakingen en helpt om te ontspannen behoren tot de collectie.

Steun in een tussenfase
De dementheek is een samenwerking van Netwerk Dementie Flevoland en FlevoMeer Bibliotheek Lelystad, met bijdragen van Woonzorg Flevoland, ICare, Coloriet, Alzheimer Nederland afdeling Flevoland en Welzijn Lelystad en is bedoeld als laagdrempelige voorziening, die invulling geeft aan de lege ruimte tussen ‘nog geen zorg/ondersteuning’ en een voorziening zoals dagbesteding. Hiermee wil de dementheek ervoor zorgen dat inwoners van Lelystad met geheugenproblemen, niet-pluisgevoel en dementie zo lang mogelijk, veilig en met plezier thuis kunnen blijven functioneren. Daarnaast voelen mantelzorgers voelen zich ondersteund en houden de zorg langer vol.

Informatie over de dementheek
De dementheek bevindt zich op de eerste verdieping van de FlevoMeer Bibliotheek, aan de Promesse 4 in Lelystad.

  

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering