Casemanager dementie is er voor de cliënt én de mantelzorgers

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Wanneer iemand de diagnose dementie krijgt, of zelfs vóór de diagnose, is het mogelijk om steun te krijgen van een casemanager dementie. Lees meer over het werk over de ziekte dementie, het werk van casemanagers dementie en onze casemanagers.

Dementie: een verzamelnaam voor hersenziektes
Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig hersenziektes die de hersenen aantasten. De ziekte van alzheimer is de meest bekende vorm van dementie. Ongeveer tachtig procent van de mensen met dementie heeft alzheimer. Dit uit zich vooral in geheugenproblemen. Het ziekteproces is traag, waardoor de mensen in het begin nog wel goed weten wat er aan de hand is. En er ook nog wel over kunnen praten. De andere twintig procent van de mensen met dementie heeft bijvoorbeeld frontotemporale dementie. Bij deze vorm van dementie is er sprake van een beschadiging in de hersenen aan de voorkant van het hoofd. Hierbij spelen gedragsproblemen een grote rol. Nog een veelvoorkomende vorm van dementie is vasculaire dementie. Deze vorm van dementie ontstaat vaak bij vaatschade, zoals een beroerte.

Speciaal opgeleid
In de thuiszorg ondersteunen wij cliënten met dementie op verschillende manieren. Zo zijn er in Lelystad twee PG-teams, waarbij de collega’s zorg verlenen aan thuiswonende cliënten met (beginnende) dementie. Onze casemanagers dementie begeleiden thuiswonende mensen met dementie en hun naasten tijdens het gehele ziekteproces. Een casemanager dementie is speciaal opgeleid om hulp te bieden aan cliënten én mantelzorgers, zoals partners en familie tijdens de ziekte. De casemanager helpt met zoeken naar oplossingen voor (dagelijkse) problemen en met het in balans brengen en houden van de (gezins-)situatie.

Praktische en psychosociale hulp
Praktische zaken waar een casemanager bij helpt zijn bijvoorbeeld de inzet van huishoudelijke hulp of het aanvragen van dagbesteding, individuele begeleiding of thuiszorg. Ook begeleiden casemanagers cliënten bij de aanvraag van zorg vanuit de Wet langdurige zorg of vanuit de WMO. Zij onderhouden nauw contact met huisartsen, praktijkondersteuners, vrijwilligers, andere zorgaanbieders en het Netwerk Dementie Flevoland. Daarnaast hebben zij veel contact met wijkverpleegkundigen, collega’s uit de zorgteams en medewerkers van de huishoudelijke ondersteuning. Een groot deel van het werk van de casemanagers bestaat uit het voeren van gesprekken met mantelzorgers en hulp om hen in balans te houden. De ondersteuning van casemanager dementie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Naast praktische hulp is psychosociale begeleiding een belangrijk onderdeel van het werk van een casemanager dementie. Wat voelt en wil iemand? Daarbij biedt de casemanager de mantelzorger(s) een luisterend oor. Een mantelzorger gaat vaak door een rouwproces, omdat de persoon met dementie als het ware verloren raakt. De casemanager kijkt elke keer opnieuw naar de situatie. Wat is verstandig om te doen? Voegen we iets toe? Hoe brengen we rust? Kwaliteit van leven en veiligheid staan hierbij centraal.

Contact met een casemanager dementie

Om ondersteuning te krijgen van een casemanager dementie, kunt u direct contact opnemen met Woonzorg Flevoland via onze afdeling Zorgadvies via zorgadvies@woonzorgflevoland.nl of 0320 – 229 173. Het is ook mogelijk om via de huisarts ondersteuning van een casemanager te regelen. Uw huisarts is dan ook direct op de hoogte van uw situatie. Onze casemanagers staan u en uw naasten ook graag bij in de ‘niet-pluis-fase’, als er nog geen diagnose gesteld is.

Casemanagers dementie Woonzorg Flevoland

Bij Woonzorg Flevoland werken vijf casemanagers dementie: drie in Lelystad en twee in Almere. In Lelystad werken Ria Tabak, Linda Nijhof en Beate Hoffher. In Almere werken Albertha Kroon en Rianne Verheij.

Albertha Kroon werkt sinds oktober 2021 bij Woonzorg Flevoland in Almere. “Het mooiste van mijn baan is, dat ik kan denken in mogelijkheden om iemand met dementie zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Elke dag vraag ik mezelf af: hoe gaan we verder? Ik bied mantelzorgers graag een luisterend oor. Voor de cliënt is veiligheid wat mij betreft het allerbelangrijkst. Daarbij gaat het niet om honderd procent controle. Juist niet. Daar schrik je mensen mee af. Ik kijk mee en bedenk samen met de cliënt en mantelzorgers oplossingen voor situaties.”

Naast Albertha, werkt Rianne Verheij als casemanager dementie in Almere. Dit doet zij sinds juni 2021. “Het allermooiste vind ik, dat ik mensen kan helpen. Ik kan niet alle zorgen wegnemen, maar ik kan cliënten en hun mantelzorgers wel bijstaan. In emotionele en praktische zin. Daarnaast vind ik het belangrijk dat cliënten zo lang mogelijk zelfredzaam blijven. En ik stimuleer hen daarin graag. Ik ga uit van wat de cliënt nog wél kan. Dat de cliënt en mantelzorger zich daarbij gehoord voelen, is voor mij het allerbelangrijkst.”

Casemanager Dementie Lelystad Almere Woonzorg Flevoland

Albertha Kroon (links) en Rianne Verheij (rechts)

Ria Tabak werkt sinds februari 2021 als casemanager dementie in Lelystad. “De cliënt en mantelzorgers raken mij in hun kwetsbaarheid, maar ook in de draagkracht. Ik vind het belangrijk dat de cliënt én mantelzorgers zich gehoord en gezien voelen. Ik wil samen de beste weg zoeken. Met aandacht voor nu en de toekomst, voor het verdriet en de rouw, maar ook praktische ondersteuning. Dat laatste in nauwe samenwerking met collega´s. Ieder mens en iedere ontmoeting is uniek. Dat maakt mijn werk mooi!”

Linda Nijhof heeft een dubbelrol bij Woonzorg Flevoland: zij werkt al zes jaar als wijkverpleegkundige en casemanager dementie in Lelystad. “In mijn contact met mensen met dementie denk ik graag op een flexibele manier mee. Elke situatie is namelijk anders. Ik vind het belangrijk om een goede band te ontwikkelen, waarbij ik aansluit op wat iemand nodig heeft. Per situatie beoordeel ik wat iemand nodig heeft om verder te kunnen.”

Beate Hofherr begon in januari 2022 als casemanager dementie bij Woonzorg Flevoland. “Ik vind kwaliteit van leven heel belangrijk. Samen met, en ook voor, het netwerk van een cliënt, zorg ik er mede voor de kwaliteit van leven wordt gewaarborgd. Daarbij geef ik ruimte aan fases van rouw en verlies voor de cliënt, en ook voor de mantelzorgers. Casemanager zijn is voor mij namelijk niet alleen het regelen van praktische zaken: het gaat ook om begeleiding, met iemand meelopen en de erkenning voor de zwaarte van het proces.”

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering