Coloriet en Woonzorg Flevoland zoeken samenwerking op

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Lelystad – Zorgorganisaties Coloriet en Woonzorg Flevoland gaan intensiever samenwerken. De bestuurders Aukje Reinders (Coloriet) en John Bos (Woonzorg Flevoland) hebben hiertoe een samenwerkingsovereenkomst getekend. Aanleiding is de grote maatschappelijke opgave voor de ouderenzorg in Flevoland.

De twee zorgorganisaties bieden o.a. zorg en behandeling, en huishoudelijke ondersteuning in Almere, Biddinghuizen, Dronten, Lelystad, Swifterbant en Zeewolde. Door de vergrijzing en de demografische samenstelling van de bevolking in Flevoland zal de zorgvraag de komende jaren fors toenemen en steeds complexer worden. Met stijgende zorgkosten en een groeiend tekort aan zorgpersoneel zijn de uitdagingen groot. “Niets doen is geen optie,” stellen Aukje Reinders en John Bos, bestuursvoorzitters van respectievelijk Coloriet en Woonzorg Flevoland. “Om goede zorg te kunnen blijven bieden aan iedereen die dat nodig heeft, gaan we verkennen hoe we stap voor stap intensiever kunnen samenwerken.”

Met het oog op de uitdagingen voor de toekomst wordt door de overheid een andere richting gegeven aan de ouderenzorg. In het Integraal Zorgakkoord en in het nieuwe programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) geeft de overheid de richting aan; ouderen dienen zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen met zorg thuis. Ook wordt een groter beroep gedaan op familie, vrijwilligers en welzijnsorganisaties. Door samenwerking kunnen beide organisaties hier beter op inspelen.

De krachten bundelen

Coloriet en Woonzorg Flevoland weten elkaar nu al te vinden. Zoals bij de oprichting van Getijde, tijdelijk verblijf Flevoland (samen met ziekenhuis St Jansdal), de samenwerking van de beide behandeldiensten tijdens vakantieperiodes of het opleiden van specialisten in de regio. Samenwerking tussen de twee zorgorganisaties draagt bij aan het toekomstbestendig maken van de ouderenzorg in Flevoland. Kansen die beide zorgorganisaties zien om de krachten te bundelen, zijn bijvoorbeeld gezamenlijke scholing aan medewerkers, samenwerking tussen de verschillende diensten, het steeds meer gezamenlijk optrekken in de externe contacten of het samen inrichten van ICT-systemen. Om invulling te geven aan de samenwerking tussen Coloriet en Woonzorg Flevoland zijn organisatiebreed verschillende projecten vastgesteld die de komende 24 maanden worden opgepakt.

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering