Informatie over corona

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

Heeft u vragen? Bel de Woonzorg Flevoland Coronalijn!

Wij doen er alles aan om cliënten, bewoners en medewerkers te beschermen tegen COVID-19 en willen u zo goed mogelijk informeren. Heeft u vragen over onze aanpak met betrekking tot corona? U kunt contact opnemen met onze medewerkers via de Woonzorg Flevoland Coronalijn: 0320-229225. Geopend van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 u. Wij staan u graag te woord.

Belangrijkste informatie

In maart 2020 deed het coronavirus intrede in ons land. Een ingewikkelde tijd volgde en de gevolgen van het coronavirus zijn nog voelbaar. Woonzorg Flevoland volgt alle ontwikkelingen omtrent het virus op de voet en houdt de richtlijnen vanuit het RIVM scherp in de gaten. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws en onze aanpak met betrekking tot Covid-19 om het virus zoveel mogelijk op afstand te houden.

Bezoek aan woonzorglocaties

Naasten kunnen weer zonder afspraak en met meerdere personen op bezoek komen. Bewoners mogen ook weer bij familie en en vrienden op bezoek. Wij zijn ontzettend blij met deze versoepeling. Echter blijft het voor het beperken van de risico’s noodzakelijk alle opgestelde maatregelen in acht te nemen:

  • Vanaf 28 juli: bezoekers dragen mondkapjes binnen de locaties. Lees hier meer.
  • Bezoek met verkoudheidsklachten en/of koorts blijft thuis en laat zich zo snel mogelijk testen.
  • Bij binnenkomst ontsmet het bezoek de handen bij de palen met handalcohol.
  • Bij binnenkomst noteren bezoekers hun gegevens in het register dat op tafel in de centrale hal ligt. Dit is nodig voor een eventueel contactonderzoek bij een uitbraak van Covid-19. Er is geen gezondheidscheck meer.
  • Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar binnen de locatie.
  • Men volgt de aangegeven looproutes.
  • Hoest en nies in de elleboog.
  • Was regelmatig uw handen.

Verdere regels en maatregelen voor bezoek staan in de brief naar de eerste contactpersoon.

Ondersteuning Thuis

De begeleider van ondersteuning thuis komt weer langs. Hierbij hanteren wij de richtlijnen van het RIVM en moet de 1,5 meter afstand gewaarborgd zijn. Daarnaast stelt de begeleider vooraf 5 vragen over de gezondheid van de cliënt om te beoordelen of de hulp zonder risico kan worden geboden.

Huishoudelijke Ondersteuning

De huishoudelijk ondersteuner komt bij u langs, ook als de cliënt enkel verkoudheidsklachten (hoesten, niezen) heeft. Is er sprake van koorts en/of corona, dan komt de huishoudelijk ondersteuner niet langs. Als de cliënt 24 uur klachtenvrij is, komt de huishoudelijk ondersteuner weer langs.
Tijdens het werk houden onze medewerkers zich aan de richtlijnen van het RIVM. Heeft de cliënt lichte ziekteverschijnselen, dan houdt de medewerker, naast de gebruikelijke 1,5 meter, meer afstand van dan gebruikelijk. Hij/zij maakt bijvoorbeeld een ruimte schoon terwijl de cliënt in een andere ruimte is. Daarnaast opent en sluit de medewerker zelf alle deuren.

Dagbesteding

Bezoekers kunnen weer naar de dagbesteding in Almere en Lelystad, onder voorwaarde van de voorlopig nog geldende (hygiëne) maatregelen vanuit het RIVM. De invulling hiervan is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het corona virus en wordt overlegd met de bezoeker.

Nieuwsberichten over corona

Lees hier alle nieuwsberichten vanuit Woonzorg Flevoland over corona.

Meer over corona en onze werkwijze (zie hieronder)

Klik op de links voor meer informatie.

Actuele stand coronabesmettingen woonzorglocaties Woonzorg Flevoland: 0

Op dit moment zijn er geen verdenkingen en/of besmettingen binnen de woonzorglocaties van Woonzorg Flevoland.

 

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Wij doen er alles aan om cliënten, bewoners en medewerkers te beschermen en willen u zo goed mogelijk informeren. Hiervoor hebben wij o.a. 2 telefoonlijnen opengesteld:

Woonzorg Flevoland Coronalijn: 0320-229225

Heeft u vragen over onze aanpak met betrekking tot het corona virus en wordt deze niet beantwoord door de informatie over de website? Bel dan deze lijn. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. Wij gebruiken deze telefoonlijn om onze medewerkers in de zorg te ontlaste en vragen u dan ook dit telefoonnummer te bellen en niet naar de zorg.

Babbellijn: 0320-229230

Voor bewoners en thuiszorgcliënten die behoefte hebben aan extra contact is deze lijn geopend. Vrijwilligers zitten klaar om hen bij te staan in deze moeilijke tijd. Dagelijks bereikbaar tussen  maandag t/m 10.00 en 18.00 uur

Wij staan u graag te woord.

Middelen om besmetting tegen te gaan

Naast een geïntensiveerd schoonmaakbeleid en een nog strenger hygiënebeleid, zet Woonzorg Flevoland persoonsbeschermende middelen in. Dit houdt in dat we tijdens de zorgmomenten, waarin we zorg binnen 1,5 meter afstand van onze cliënten verlenen, we een (chirurgisch) mondmasker gebruiken. Dit geldt voor de zorg op onze locaties en in de thuiszorg.

Wanneer persoonsbeschermende middelen

Collega’s die in de woonzorglocaties werken, dragen een mondmasker als zij binnen 1,5 meter afstand van een cliënt zorg verlenen. Dit geldt bijvoorbeeld bij het wakker maken, wassen, aankleden etc. Op de zorgafdelingen van de locaties geldt verder dat één van de teamleden de hele dag een mondmasker draagt, zodat deze naast de geplande zorg, ook de ongeplande zorg kan bieden. De collega’s die in de thuissituatie persoonlijke verzorging geven, maken zelf de keuze of zij een mondmasker dragen. Wanneer er sprake is van klachten, dragen zij uiteraard wel persoonsberschermende middelen. Zij bespreken dit altijd met de cliënt. Dit beleid is versoepeld vanwege de positieve ontwikkelingen rondom het coronavirus en ligt in lijn met de adviezen van het RIVM. Wij houden de ontwikkelingen continu in de gaten en scherpen het beleid weer aan als dat nodig blijkt.

Voldoende voorraad

De voorraad mondkapjes is verdeeld over de verschillende locaties en wijkposten van Woonzorg Flevoland. Deze voorraad is afgestemd op het aantal locaties en er is voldoende voorraad. Ook stellen we alles in het werk om onze voorraad Persoons Beschermende Middelen in het depot blijvend op peil te houden.

Testbeleid corona

Het Woonzorg Flevoland crisisteam komt dagelijks bijeen om de meest recente interne- en externe corona ontwikkelingen onder de loep te nemen. Zo staat o.a. het testbeleid voortdurend op de agenda. Dit beleid wordt verruimd of verscherpt op basis van de ontwikkelingen.

Wij testen cliënten en medewerkers met klachten en kijken hierbij of zij mogelijk in aanraking met een corona patiënt zijn geweest. Wanneer er een verdenking is dat een cliënt in één van onze locaties corona heeft, wordt deze beschermd verpleegd en de afdeling gesloten.

 

 

Protocol bij vastgestelde coronabesmettingen

Wanneer er een coronabesmetting is vastgesteld, wordt er een cohortafdeling ingericht. Dit is noodzakelijk om verdere verspreiding te voorkomen. Deze afdeling wordt volledig afgezonderd van alle andere afdelingen. Er wordt een apart team van medewerkers ingezet met speciaal hiervoor bedoelde looplijnen. Door dit protocol verandert er niets aan de leefomgeving en de zorg van bewoners op afdelingen waar geen besmettingen zijn.

Wat is een cohortafdeling?
Een cohortafdeling is een geïsoleerde afdeling waarbij alle bewoners van die afdeling als besmet worden gezien en verpleegd, ook als er bij sommigen nog geen besmetting is vastgesteld. Dit houdt in dat alle medewerkers beschermende kleding, handschoenen en een speciaal mondmasker dragen. Dit zijn zware maatregelen die een grote impact op alle betrokken kunnen hebben, dat realiseren wij ons terdege. Toch ziet het crisisteam na zorgvuldige overwegingen dit als de beste manier om het virus een halt toe te roepen en we volgen daarmee de aanbevelingen die vanuit de overheid worden gegeven.

Beeldbellen voor bewoners en naasten

Sinds het aanbreken van de corona periode zijn er allerlei maatregelen ingevoerd die invloed hebben op het contact tussen bewoners en hun familie/naasten. Niets kan het echte contact vervangen, maar om u extra te ondersteunen, hebben wij beeldbellen mogelijk gemaakt.

Klik hier voor meer informatie

Behoefte aan extra contact? Bel onze Babbellijn

Wij realiseren ons als geen ander dat het voor onze bewoners en thuiszorgcliënten moeilijke tijden zijn. Niet meer zonder nadenken de deur uit voor een boodschapje, weinig bezoek van familie/vrienden of in één van onze Grand Cafés de gezelligheid opzoeken. We zijn daarom continue aan het zoeken, hoe we hun dag een beetje kunnen opvrolijken.

Vanaf vandaag hebben wij daarom de Woonzorg Flevoland Babbellijn geopend. Een groep van vrijwilligers staat telefonisch klaar voor bewoners en thuiszorgcliënten die behoefte hebben aan een praatje en wat gezelligheid.  Het nummer van de Babbellijn voor bewoners en thuiszorgcliënten is 0320 229230, dagelijks bereikbaar tussen 10.00 en 18.00 uur.