De vertrouwenspersoon van Woonzorg Flevoland is beschikbaar als u behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek. Wat besproken wordt, is in vertrouwen en wordt niet gedeeld met anderen. Tenzij er sprake is van een gevaarlijke situatie en het inschakelen van naasten/zorgpersoneel nodig is ter bescherming. U kunt dan toestemming geven om hetgeen besproken is met derden te delen.

Voor wie en waarvoor

Bewoners, cliënten en naasten kunnen zelf een gesprek aanvragen bij onze vertrouwenspersoon. Dit kan bijvoorbeeld gaan over verdriet, onenigheid met familie of medebewoners, rouw, eenzaamheid, pesten, pijnlijke ervaringen, beginnende vergeetachtigheid, acceptatie van gebreken die bij de ouderdom horen, terugblik op het leven zoals het gegaan is. Het kan ook voorkomen dat er ongenoegens zijn die u graag wil delen. Van een vertrouwenspersoon wordt verwacht dat deze kan inschatten wanneer een probleem te “zwaar” is of wordt en er een doorverwijzing moet volgen naar de maatschappelijk werker of de psycholoog.

Contactgegevens vertrouwenspersoon Woonzorg Flevoland:

Doorverwijzing bij klachten

Tijdens een gesprek kunnen er ook klachten naar voren komen. U wordt dan door de vertrouwenspersoon doorverwezen naar onze klachtenfunctionaris.

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

Er bestaat ook een externe, onafhankelijke partij waar u een vertrouwelijk gesprek kunt aanvragen. Deze partij heet Zorgstem en biedt u vanuit de Wet zorg en dwang een vertrouwenspersoon buiten Woonzorg Flevoland. Lees hier meer.

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering