De vertrouwenspersoon van Woonzorg Flevoland is beschikbaar als u behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek. Hetgeen besproken wordt, is in vertrouwen en wordt niet gedeeld met anderen. Tenzij er sprake is van een gevaarlijke situatie en het inschakelen van naasten/zorgpersoneel nodig is ter bescherming. U kunt toestemming geven aan de vertrouwenspersoon om hetgeen besproken is met derden te delen.

Bewoners, cliënten en/of naasten kunnen zelf een gesprek aanvragen met de vertrouwenspersoon. Maar ook medewerkers van Woonzorg Flevoland (bijvoorbeeld een verzorgende, arts, maatschappelijk werker, psycholoog) kan de vertrouwenspersoon hiervoor benaderen als zij dit noodzakelijk achten.

Hetgeen met de vertrouwenspersoon wordt besproken kan gaan over bijvoorbeeld verdriet, onenigheid met familie of medebewoners, rouw, eenzaamheid, pesten, pijnlijke ervaringen, beginnende vergeetachtigheid, acceptatie van gebreken die bij de ouderdom horen, terugblik op het leven zoals het gegaan is. Het kan ook voorkomen dat er ongenoegens zijn die u graag wil delen. Van een vertrouwenspersoon wordt verwacht dat deze kan inschatten wanneer een probleem te “zwaar” is of wordt en er een doorverwijzing moet volgen naar de maatschappelijk werker of de psycholoog. Tijdens een gesprek kunnen er ook klachten naar voren komen, de vertrouwenspersoon verwijst dan door naar de klachtenfunctionaris die beschikbaar is voor bewoners en thuiszorg cliënten

Contactgegevens vertrouwenspersoon Jenneke Sijbrant:

Tel 0320-748511 of mail jsijbrant@woonzorgflevoland.nl

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

Er bestaat ook een externe, onafhankelijke partij waar u een vertrouwelijk gesprek kunt aanvragen. Deze partij heet Zorgstem en biedt u vanuit de Wet zorg en dwang een vertrouwenspersoon buiten Woonzorg Flevoland. Lees hier meer.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering