Coronavirus: hoe en wat

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus.

Veelgestelde vragen en hulplijnen
De informatie rondom het corona virus wordt continu bijgewerkt op deze website.

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden. Daarnaast hebben wij een speciale Woonzorg Flevoland Coronalijn geopend voor als u als cliënt of naaste vragen heeft: 0320-229225 (ma t/m vrij bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur).

Wij realiseren ons dat de maatregelen van afgelopen periode en die momenteel nog gelden, grote impact hebben (gehad) op het dagelijks bestaan van de bewoners en naasten. Ter ondersteuning hebben wij de zogeheten Babbellijn geopend om bewoners en ook thuiszorgcliënten de mogelijkheid te bieden een praatje te maken met een vrijwilliger: 0320-229230 (dagelijks bereikbaar tussen 10.00 en 18.00 uur). Onze medewerkers en vrijwilligers staan klaar om u bij te staan in deze crisistijd.

Samenwerking
Woonzorg Flevoland is goed voorbereid en doet er alles aan om bewoners, cliënten en medewerkers te beschermen. Wij werken volgens protocollen, zoals ook bij het griep- of norovirus. Infectiepreventie is een onderdeel van ons dagelijks werk en indien nodig kunnen wij overgaan tot quarantaine. Daarnaast staan wij in rechtstreeks contact met GGD Flevoland en werken wij samen met andere zorgorganisaties om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken.

GGD Flevoland, de huisartsen, ziekenhuizen en specialisten ouderengeneeskunde werken intensief samen. Er zijn diverse protocollen en scenario’s voorbereid. De aanpak wordt per situatie bepaald en wordt door Woonzorg Flevoland gevolgd. Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde hebben een meldplicht als er ergens coronavirus wordt geconstateerd, zodat er meteen adequate actie wordt ondernomen.

Er zijn afspraken over hoe om te gaan met eventuele ‘verdachte patiënten’. Deze afspraken zijn erop gericht dat patiënten met milde klachten niet in het ziekenhuis worden opgenomen. Deze patiënten worden thuis getest op het virus en eventueel in quarantaine geplaatst. Patiënten met ernstige klachten kunnen – als dit nodig is en na overleg met huisarts/specialist ouderengeneeskunde en de GGD- in het ziekenhuis – worden opgenomen. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en worden door GGD Flevoland op de hoogte gehouden. Onze zorgprofessionals zijn voorbereid.

Wat kunt u doen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen?

  • Let overal op de onderlinge afstand: minimaal 1,5 meter!
  • Schud geen handen.
  • Was uw handen regelmatig met zeep. Bekijk het filmpje van Vilans.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze na gebruik weg.
  • Ga niet bij een hoestende/niezende persoon staan.
  • Vermijd drukke, openbare plekken.
  • Indien mogelijk beperk het naar buiten gaan tot uw directe woonomgeving.
  • Volg alle maatregelen vanuit het kabinet op!

Volg de laatste ontwikkelen via het RIVM
Voor meer informatie over alles wat te maken heeft met het coronavirus, verwijzen wij u naar de vragen en antwoorden op de website van het RIVM. Deze informatie wordt dagelijks aangepast naar de meest recente situatie. U kunt voor vragen ook contact opnemen met het speciale informatienummer van de overheid: 0800 1351.

 

Meer lezen

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Bent u tevreden met Woonzorg Flevoland?

Geef uw waardering zodat wij onze zorg
nog beter kunnen maken.

8