Coronavirus in woonzorglocatie De Uiterton

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

In woonzorglocatie De Uiterton in Lelystad zijn bewoners positief getest op het nieuwe coronavirus COVID-19. Hierop zijn direct maatregelen genomen en zijn de afdelingen waarop de besmetting is geconstateerd, Kleinschalig Wonen 1 en 2, tijdelijke cohortafdelingen geworden. Deze cohortafdelingen zijn volledig afgezonderd van alle andere afdelingen van De Uiterton. Er wordt een apart team van medewerkers ingezet met speciaal hiervoor bedoelde looplijnen. Andere afdelingen van De Uiterton en andere woonzorglocaties van Woonzorg Flevoland zijn vrij van besmettingen.

Ondanks het naleven van de protocollen en het instellen van verregaande maatregelen, zoals het stilleggen van bezoek, slaat het virus ons, net als andere instellingen in Flevoland, helaas niet over. Het interne protocol en de bijbehorende instructies worden nu toegepast om het virus onder controle te krijgen en verdere verspreiding en besmetting te voorkomen. De zieke bewoners zijn geïsoleerd, er gelden extra desinfecteermaatregelen en medewerkers van deze locatie mogen niet op een andere woonlocatie werken. Tevens is tot nader order een opnamestop voor de betrokken afdeling ingesteld. Woonzorg Flevoland werkt op regionaal niveau nauw samen met andere VVT-instellingen, om kennis te delen en te zorgen voor de aanwezigheid van voldoende PersoonsBeschermende Middelen per organisatie.

Het virus een halt toeroepen

Familieleden van bewoners op betreffende afdelingen zijn direct geïnformeerd over de besmetting en het inrichten van de afdelingen als cohortafdeling. Een apart team van medewerkers wordt ingezet op deze afdelingen. “Ook in deze omstandigheden bieden we de beste en warme zorg aan alle bewoners en cliënten van onze instellingen. Dat naasten nu verzorgd worden door medewerkers met beschermende kleding, handschoenen en een speciaal mondmasker zijn zware maatregelen die een grote impact op alle betrokken kunnen hebben, dat realiseren wij ons terdege,” zegt bestuurder John Bos. Toch ziet het crisisteam van Woonzorg Flevoland na zorgvuldige overwegingen dit als de beste manier om het virus een halt toe te roepen en volgt het daarmee de aanbevelingen die vanuit de overheid worden gegeven.

Veiligheid bewoners en medewerkers hoogste prioriteit

Woonzorg Flevoland gaat vanzelfsprekend tot het uiterste om het virus in te dammen. De veiligheid van medewerkers en bewoners heeft de allerhoogste prioriteit. “We vinden het belangrijk om naast de beste zorg aan onze bewoners te blijven leveren, ook de lichamelijke én mentale gezondheid van onze medewerkers in de gaten te houden. Medewerkers van de cohortafdeling worden na hun dienst opgevangen door een collega, die hen emotioneel bijstaat. Daarnaast krijgen alle medewerkers van Woonzorg Flevoland de mogelijkheid om contact op te nemen met één van de psychologen, als zij behoefte hebben aan mentale ondersteuning. Voor ons allen is dit een zware tijd, maar samen komen we door deze moeilijke periode heen.”

Meer informatie of behoefte aan contact?

Heeft u algemene vragen over COVID-19 en hoe Woonzorg Flevoland hiermee omgaat, bel dan onze Woonzorg Flevoland coronalijn: 0320 229 225 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur). Woonzorg Flevoland heeft als extra ondersteuning voor familie en cliënten de Babbellijn geopend. Vrijwilligers zitten elke dag tussen 09.00 en 18.00 uur klaar voor een praatje: 0320 229 230.

Meer lezen

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Bent u tevreden met Woonzorg Flevoland?

Geef uw waardering zodat wij onze zorg
nog beter kunnen maken.

8