Deuren eerstelijnsverblijf in Almere Haven geopend

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Deze week zijn officieel de deuren geopend van de afdeling eerstelijnsverblijf in Almere Haven, aan de Kerkstraat 98. Wij bieden hiermee 10 -14 unieke en comfortabele plaatsen eerstelijnsverblijf voor mensen die kortdurend extra zorg nodig hebben.

Kortdurende extra zorg is bedoeld voor mensen die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen thuissituatie kunnen verblijven en niet in aanmerking komen voor opname in een ziekenhuis of andere zorginstelling met medisch specialistische behandeling. De zorg op de afdeling is er op gericht mensen zodanig te laten herstellen of stabiliseren dat terugkeer naar de thuissituatie mogelijk is. Een verblijf op deze afdeling duurt minimaal 24 uur en maximaal 90 dagen.

John Bos, Raad van Bestuur van Woonzorg Flevoland; “ik ben er enorm trots op dat wij deze voorziening hebben gecreëerd. We voorzien hiermee in een grote behoefte in de zorgvraag in Almere. Een prachtige combinatie van 24-uurs zorg gericht op terugkeer naar huis.” Uniek aan deze zorg is dat de huisarts samen met de wijkverpleegkundige van de cliënt de zorg in het eerstelijnsverblijf coördineert. Indien nodig wordt ook de specialist ouderengeneeskunde van Woonzorg Flevoland bij de behandeling betrokken.

Voor meer informatie over eerstelijnsverblijf kunt u terecht op onze website of neemt u contact op met één van onze zorgadviseurs via tel: 036 – 52 56 820 of email: zorgadvies@woonzorgflevoland.nl.

Meer lezen

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Bent u tevreden met Woonzorg Flevoland?

Geef uw waardering zodat wij onze zorg
nog beter kunnen maken.

8