Een stukje natuur bij De Uiterton

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Bij woonzorgcentrum De Uiterton heeft de gedeputeerde van de provincie Flevoland Cora Smelik samen met onze medewerkers en IVN Natuureducatie een ‘Tuiny Forest’ aangeplant. Deze 6 m2 inheems bos kan een groot verschil maken voor bewoners. Zij kunnen zo op een laagdrempelige manier de natuur beleven, wat goed is voor hun welbevinden. Daarnaast draagt het bosje volgens de gedeputeerde bij aan een leefbare, klimaatbestendige omgeving en geeft het vorm aan een krachtige samenleving.

De wind in je gezicht voelen

Zeker in de afgelopen tijd is ons steeds duidelijker geworden dat buiten zijn en ontspannen in de natuur goed is voor ons allemaal en dat geldt ook voor onze ouderen. ‘De wind in je gezicht voelen, lekker in het zonnetje zitten en genieten van wat er gebeurt in de tuin. Het is voor de bewoners van De Uiterton van belang de natuur dichterbij te halen, zodat ze er elke dag van kunnen genieten en mensen buiten ontmoeten’, beaamt Barteld Oppers, manager Gastvrijheid bij Woonzorg Flevoland.

Tuiny Forest

Bomen en struiken gaan hittestress tegen en dempen de gevolgen van de steeds langere periodes van droogte. Met het aanplanten van een Tuiny Forest werken we dus aan groenere en gezondere buurten. Bovendien bestaat het bosje uit allerlei inheemse plantensoorten, wat de biodiversiteit enorm bevordert. De Tuiny Forest bij De Uiterton is door de gedeputeerde Cora Smelik aan de zorginstelling geschonken. ‘Door zo’n Tuiny Forest komen mensen eerder met groen in aanraking,’ legt zij uit, ‘Dat is belangrijk voor hun gezondheid, zeker als het om kwetsbare groepen gaat.’

Voor de hele buurt

Samen met medewerkers, bewoners en buren worden bij De Uiterton plannen gemaakt voor een Belevenistuin, waarvan de Tuiny Forest het startpunt is. Zo’n tuin is een inspirerend voorbeeld voor andere zorginstellingen, buurthuizen en bewonersinitiatieven in heel Flevoland. IVN Natuureducatie denkt graag met hen mee, zodat we meer plekken creëren waar ouderen en buurtbewoners elkaar treffen in een natuurlijke omgeving en waar het fijn wonen is voor iedereen.

[tekst en filmpje via IVN Natuureducatie]

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering