Eerste schooldag studenten vraaggestuurd onderwijs Landstede en Woonzorg Flevoland

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Veertien medewerkers van Woonzorg Flevoland hadden vandaag hun eerste lesdag bij Landstede volgens het nieuwe onderwijsconcept met vraaggestuurd onderwijs, dat een samenwerking is tussen Woonzorg Flevoland en de onderwijsinstelling.

Eén dag in de week gaan de studenten naar school, daarnaast werken zij. Majida Aafer werkte in de huishoudelijke ondersteuning bij Woonzorg Flevoland en volgt nu de komende maanden de opleiding tot verzorgende IG in deze speciale klas: “De ouderenzorg had mijn interesse, en daarom heb ik me aangemeld voor een leer- en werktraject. Ik werk nu drie dagen in de week bij woonzorglocatie De Uiterton, en ga één dag in de week naar school. Tot nu toe bevalt het erg goed.”

Verschillende (opleidings)achtergronden

Het bijzondere van dit onderwijsconcept is, dat medewerkers met een verschillende (opleidings) achtergrond op hetzelfde moment starten met de opleiding. De duur van het individuele opleidingstraject is afhankelijk van de vooropleiding, de (werk)ervaring en de manier en snelheid waarop de medewerker leeractiviteiten oppakt. Het met en van elkaar leren en gebruik maken van de kennis in de organisatie staat centraal. De medewerkers ontvangen duo begeleiding: een vaste coach vanuit Woonzorg Flevoland en vanuit Landstede. Vanuit Woonzorg Flevoland zijn twee praktijkopleiders betrokken bij de vormgeving en de uitvoering van het onderwijs.

Twee diploma’s

Naast de opleiding die ingezet wordt vanuit de individuele vraag, volgen de studenten tegelijkertijd ook de opleiding tot Medewerker Maatschappelijke Zorg: deze opleiding is gericht op het welzijn van cliënten. Iets wat aansluit op de visie over ‘belevingsgericht werken’ (belevingsgericht werken staat voor het kunnen inleven in de leef- of belevingswereld van de cliënt, red.), een werkwijze die bij Woonzorg Flevoland hoog in het vaandel staat.

Luisteren naar de leervragen van de medewerker

“Bij vraaggericht onderwijs, wordt uitgegaan van de behoefte van de individuele student aan bepaalde informatie en lesstof, in ons geval de medewerkers. Ze krijgen dus geen opdrachten en instructie, maar een aanbod op maat”, legt Sara Hoftekoesveld uit. Sara is Opleidingsadviseur bij Woonzorg Flevoland. “Om de intrinsieke motivatie van de student te stimuleren, is het van belang dat er naar die leervragen wordt geluisterd. De basisgedachte is dat kennis en vaardigheden pas goed worden overgedragen als een student of medewerker zich die kennis en vaardigheden actief eigen maakt. Dit heet gepersonaliseerd leren. Maar studenten moeten dit vermogen vaak nog ontwikkelen. Zelfsturend vermogen is van groot belang om te kunnen functioneren in een maatschappij waarin een leven lang leren steeds belangrijker wordt”, aldus Wilbert Leendertse, teamleider Zorg en Welzijn bij Landstede Lelystad.

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering