Flevolandse zorgorganisaties leiden samen GZ-psychologen op

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Flevolandse zorgorganisaties gaan een unieke samenwerking aan om GZ-psychologen op te leiden in de regio onder de naam GOP-Flevoland. De samenwerking is uniek omdat de organisaties als één geheel dit traject vormgeven. Om de samenwerking te bekrachtigen werd donderdag 30 september door alle partners een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Ouderenzorgorganisaties Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Talma Urk, Woonzorg Flevoland en Coloriet zijn de initiatiefnemers voor GOP-Flevoland. Ze werken intensief samen met de gecontracteerde en geïnteresseerde stageopleidingspartners Ziekenhuis St Jansdal, GGZ Centraal Flevoland, Zorggroep Almere, Molemann Mental Health en Merem Medische Revalidatie. Samen willen zij tot 2025 jaarlijks drie tot vier PIOG’s (psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog) opleiden.

Brede samenwerking

‘De samenwerking is zo uniek omdat GZ-psychologen meestal binnen 1 organisatie hun opleiding volgen. Omdat we een brede samenwerking hebben met zowel organisaties in de ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, revalidatie als ziekenhuiszorg kunnen we GZ-psychologen in opleiding in Flevoland veel variatie bieden’, vertelt Aukje Reinders, bestuurder van zorgorganisatie Coloriet en penvoerder van het project duurzame medische zorg.

‘Dankzij alle samenwerkingspartners kunnen we hen beter en intensiever begeleiden en ontstaat er een aantrekkelijk leerklimaat met een brede variatie aan erkende stages. Het opleiden van GZ-psychologen is vooral belangrijk omdat we onze cliënten van nu en de toekomst professionele ondersteuning en begeleiding willen blijven bieden’, legt ze uit.

De postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog wordt verzorgd door PPO Groningen. ‘We zijn erg blij dat we met PPO deze mooie opleiding mogen starten. Door samen te werken en opleidingsplaatsen te creëren kunnen we ons beter voorbereiden op de toenemende zorgvraag in onze regio,’ vertellen Danielle Groenewoud en Lindy Hartman, beiden GZ-psycholoog en praktijkopleider.

Vergrijzing

Het tekort aan GZ-psychologen komt onder andere doordat het aantal ouderen groeit. Ook neemt de complexiteit van de zorg toe en zien we meer ouderen die problemen hebben op het gebied van cognitie (denken, geheugenproblemen, moeite met plannen en organiseren). Daarnaast verschuift de aandacht van medische zorg naar aandacht voor welzijn en mentale gezondheid.

Jan Hendriks van de AscieGroup en procesbegeleider: ‘In Flevoland denken én werken we samen en daar mogen we trots op zijn. Dit initiatief is voor vele ouderenzorgorganisaties een inspirerend voorbeeld.’

Paulien Goossens (Merem Medische Revalidatie), Albert Hilvers (Zorggroep Oude en Nieuwe Land), Wilfred  Muller (Talma Urk), Lindy Hartman (Zorggroep Almere), John Bos (Woonzorg Flevoland), Arend Jan Poelarends (Ziekenhuis St Jansdal), Stephan van de Vusse (Molemann Mental Health), Aukje Reinders (Coloriet) en Danielle Groenewoud (regionaal praktijkopleider) ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst.

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering