Flevolandse zorgorganisaties pakken knelpunt werkbegeleiding gezamenlijk aan

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

De vraag naar medewerkers in de zorg is momenteel groot en neemt de komende jaren toe. Organisaties in de sector investeren daarom in het aantrekken en opleiden van extra personeel. De werkbegeleiding komt mede hierdoor steeds verder onder druk te staan. Ook in regio Flevoland ervaren zorgaanbieders het organiseren van passende werkbegeleiding als probleem. Vanuit verschillende organisaties komen signalen dat het nu al lastig is om de werkbegeleiding goed in te vullen. Zorgprofessionals hebben onvoldoende tijd en toerusting om naast het uitvoerende werk, de begeleidende rol aan leerlingen, stagiaires en zij-instromers adequaat te vervullen. Waarborgen van de kwaliteit van de zorg in de regio kan daardoor in gevaar komen. Om ervoor te zorgen dat voldoende adequaat opgeleid personeel beschikbaar is, pakt een aantal regionale VVT-organisaties het knelpunt van de werkbegeleiding gezamenlijk aan.

Regionale aanpak cruciaal

Aan de kennis en vaardigheden van huidige en toekomstige zorgprofessionals op alle opleidingsniveaus, worden steeds zwaardere eisen gesteld. De druk op de kwantiteit en kwaliteit van werkbegeleiding is daarmee al toegenomen en gaat nog verder toenemen. De ambitie van de Flevolandse zorgorganisaties is om nu en in de toekomst kwalitatief goede zorg te (blijven) bieden op een innovatieve manier. Kwalitatieve werkbegeleiding van nieuw, maar ook zittend personeel is daarbij cruciaal. Om dit op organisatie- en op regionaalniveau toekomstbestendig te organiseren, is het belangrijk dat organisaties hierin gezamenlijk opereren.

Samenwerking en betrokken partijen

Coloriet, Talma Urk, Woonzorg Flevoland en Zorggroep Oude en Nieuwe Land gaan het knelpunt van de werkbegeleiding gezamenlijk aanpakken. De organisaties wensen een projectmatige aanpak voor het toekomstbestendig organiseren van en het faciliteren van de juiste randvoorwaarden voor passende werkbegeleiding. Samen hebben zij een plan van aanpak opgesteld waarbij naar de problematiek van werkbegeleiding wordt gekeken vanuit de regionale scope en vanuit de organisatie. Partijen leveren vanuit hun commitment aan het plan een actieve bijdrage aan het onderzoek en aan nieuwe denkrichtingen die tegemoet komen aan de beoogde doelstellingen. Er is samenwerking met het Zorgkantoor regio Flevoland, Actiz, Zowelwerk (RAAT Flevoland), opleidingsinstituten als ROC’s en Hogescholen en andere regio’s.

Meedoen of meer weten?

Zorgorganisaties die nog niet deelnemen aan het project ‘Werkbegeleiding Regio Flevoland 2019-2020’ kunnen op eigen initiatief en kosten een bijdrage leveren aan het project. De opbrengsten van het project zijn voor alle organisaties beschikbaar voor het vergroten van de kwantiteit en kwaliteit van werkbegeleiding in de zorg en binnen de regio Flevoland. Wilt u meer weten of meedoen? Neem dan contact op met projectleider Sara Hoftekoesveld, Opleidingsadviseur Woonzorg Flevoland, shoftekoesveld@woonzorgflevoland.nl.

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering