Flevolandse zorgorganisaties starten samen ‘tijdelijk verblijf’ in Lelystad

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Ouderen die ongewild op de spoedeisende hulp komen, onnodig lang in het ziekenhuis moeten verblijven of voor wie geen passende vervolgzorg geregeld kan worden. De praktijk van alledag die anders kan én beter moet, dat vinden de bestuurders van woonzorgorganisaties Coloriet en Woonzorg Flevoland en ziekenhuis St Jansdal. Daarom werken zij aan het oprichten van een ’tijdelijk verblijf’ in Lelystad. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis neemt een deel van de aanloopkosten op zich voor deze samenwerking. Het ‘tijdelijk verblijf’ is een belangrijke en waardevolle aanvulling op het huidige zorgaanbod in Flevoland.

Juiste zorg op de juiste plek
Het ’tijdelijk verblijf’ is een nieuwe vorm van zorg gericht op kwetsbare ouderen en chronisch zieken met een complexe zorgvraag. Een waardevolle aanvulling op het huidige zorgaanbod. Bovendien een die inspeelt op de – toekomstige – zorgvraag in de provincie. Door de vergrijzing, die in Flevoland hoger ligt dan in de rest van Nederland, neemt de zorgvraag en de complexiteit van de zorgvraag de komende jaren enorm toe. Daarbij is het vinden van zorgpersoneel in de provincie een uitdaging die in de toekomst alleen nog maar groter wordt. In belang van de inwoners en de toegankelijkheid van zorg, is het nodig om zorg goed en efficiënt in te richten. De juiste zorg leveren op de juiste plek is een van de overwegingen bij het oprichten van het ‘tijdelijk verblijf’. “Ik ben heel blij dat deze hechte samenwerking tussen ziekenhuis, ouderenzorg en huisartsen concreet vorm heeft gekregen in het ‘tijdelijk verblijf’.” licht Relinde Weil (bestuurder ziekenhuis St Jansdal) toe. “Met elkaar hopen we hiermee een goede plek dichtbij huis, in Lelystad, te bieden voor een groep patiënten die anders in het ziekenhuis zou moeten worden opgenomen.” Regionale samenwerking om de beste zorg voor de inwoners van Lelystad, Dronten, Almere en Harderwijk te waarborgen.

Betere zorg voor ouderen
Bij kwetsbare ouderen en chronisch zieken is de zorgvraag vaak complex. Een betere diagnostiek leidt tot betere en passende zorg voor cliënten en een juiste doorstroming van cliënten. Het ‘tijdelijk verblijf’ helpt hiermee de ziekenhuizen en ontlast de huisartsen bij het organiseren van tijdelijke opvang voor kwetsbare ouderen. Gezien de uiterst kwetsbare huisartsencapaciteit in de regio, een belangrijk aandachtspunt.

Cliënten verblijven kortdurend in het ‘tijdelijk verblijf’. In het ‘tijdelijk verblijf’ zijn kwetsbare ouderen en chronisch zieken welkom die 24/7 zorg nodig hebben, maar (nog) nergens anders naartoe kunnen. Of ouderen bij wie meer onderzoek gedaan moet worden om een juiste diagnose te stellen. Nu worden zij vaak uit nood opgenomen in het ziekenhuis op de spoedeisende hulp. Ook ouderen die na ziekenhuisopname langer herstel nodig hebben voordat zij weer naar huis kunnen, kunnen terecht. In de periode dat zij in het ‘tijdelijk verblijf’ verblijven, wordt bekeken hoe het beste aan het herstel van de cliënt kan worden gewerkt en welke zorg eventueel thuis nodig is. ”Het is ongelooflijk waardevol als je voor de beste zorg de provincie niet meer uit hoeft, juist ook voor ouderen,” vertelt John Bos (voorzitter raad van bestuur Woonzorg Flevoland). “We willen onze oudere cliënten optimaal bedienen, huisartsen ontlasten en de beste zorg bieden. Ik vind deze samenwerking echt een stap voorwaarts, daarmee geven we perspectief aan de ouderenzorg in Flevoland.”

Expertise en samenwerking
Ziekenhuis St Jansdal zorgt voor de accommodatie, onderzoeksmogelijkheden en de medische geriatrische expertise. Coloriet en Woonzorg Flevoland zijn verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de personele bezetting met zorgmedewerkers en behandelaren. Het ‘Tijdelijk verblijf’ in Lelystad is een unieke en op de toekomstgerichte samenwerking tussen de zorgpartners.  Door optimale samenwerking tussen zorgprofessionals als medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen en het gebruik van de diagnostische voorzieningen van het ziekenhuis, wordt de kwaliteit van zorg in Flevoland op een hoger niveau gebracht. ”Met het ‘tijdelijk verblijf’ in Lelystad bieden we gezamenlijk een innovatieve, andere vorm van zorg aan ouderen in Flevoland”, vertelt Aukje Reinders (bestuurder van Coloriet). ”Als drie organisaties zijn we verheugd dat we in Lelystad een positieve invulling kunnen geven aan de zorg in Flevoland.”

September
In september opent het ’tijdelijk verblijf’ de deuren. De komende maanden wordt hard gewerkt aan het verbouwen van de vleugel van ziekenhuis St Jansdal waar het tijdelijk verblijf wordt gevestigd. Ander belangrijk punt is het werven van zorgpersoneel, daarom start binnenkort een wervingscampagne.

Meer informatie is al te vinden op de tijdelijke website: www.tijdelijkverblijflelystad.nl

Interview met Omroep Flevoland
John Bos heeft Omroep Flevoland te woord gestaan over de start van het Tijdelijk Verblijf. Het interview is terug te luisteren op de website van Omroep Flevoland.

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering