Fysiotherapeuten meten gevolgen voor lichamelijke conditie in coronatijdperk

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Onze fysiotherapeuten brengen deze maand in kaart hoe het gesteld is met de lichamelijke conditie van bewoners in de locaties en de thuiszorg. Scoort de conditie laag op de gemeten punten, dan wordt er door de fysiotherapeuten een plan opgesteld om de conditie te verbeteren.

Wekenlang moesten bewoners van woonzorglocaties binnen, in hun kamer of appartement blijven, vanwege het besmettingsgevaar van COVID-19. Daardoor kon het dagelijkse wandelingetje naar de supermarkt, of gewoon naar het terras van de locatie, niet meer plaatsvinden. Met mogelijke negatieve gevolgen voor de lichamelijke conditie: achteruitgang van kracht, balans en uithoudingsvermogen. Of dat het geval is voor de bewoners van locaties van Woonzorg Flevoland, test de vakgroep fysiotherapie met een meting, die zij de ‘Meetstraat’ noemen. Deze meting hebben zij zelf ontwikkeld en op maat gemaakt voor de doelgroep.

In beeld brengen van valrisico

“Onze metingen zijn vooral gericht op het in beeld brengen van het risico om te vallen bij de cliënt,” vertelt fysiotherapeut Irma Terhaag. “Vallen brengt namelijk grote risico’s met zich mee voor ouderen. Ze kunnen bijvoorbeeld iets breken of lopen kans op hoofdletsel.” Naast het risico op daadwerkelijk vallen, is de angst om te vallen ook een risico. Vandaar dat de Meetstraat, het ‘circuit’ dat de cliënt af moet leggen voor de meting, begint met een vragenlijst. “We vragen of iemand de afgelopen tijd is gevallen, of dat er angst is om te vallen. In het laatste geval maken mensen vaak kleinere stapjes tijdens het lopen, en worden minder stabiel.”

Testen van handkracht

De angst om te vallen speelt in nog meer facetten door dan het lichamelijke: “Mensen die bang zijn om te vallen, kunnen zichzelf ook gaan isoleren. Door minder te bewegen, gaat hun spierkracht en balans ook achteruit; een vicieuze cirkel,” licht Irma toe. Nu de bewoners en thuiszorgcliënten door de coronacrisis een periode minder bewogen hebben, was de noodzaak voor een nulmeting van kracht, conditie en balans belangrijker dan ooit. “Naast de vragen over het valgevaar, meten we ook de handkracht, met een dynamometer. De kracht in een hand geeft namelijk een indicatie over de kracht in de rest van het lichaam, wat weer bijdraagt aan het beeld van de mate van het risico op vallen. Daarnaast testen we de balans, bijvoorbeeld door de cliënt te laten opstaan van een stoel en hun voeten naast en achter elkaar te plaatsen. Ook meten we de snelheid van lopen door de persoon een parcours te laten lopen.”

Behandeltraject voor de ‘onvoldoendes’

Voor elke test van het parcours in de meetstraat krijgt de deelnemer een bepaald aantal punten. Aan de hand van de score wordt bepaald of er fysiotherapie nodig is om de lichamelijke conditie weer op peil te krijgen. De puntenverdeling, en of iemand begeleiding nodig heeft, verschilt per persoon. “Het valt me op dat we over sommige bewoners verbaasd zijn, hoe goed zij nog in conditie zijn, en dat we bij anderen geschokt zijn hoe hard zij achteruit zijn gegaan.” Binnen twee weken krijgen de bewoners die ‘onvoldoende’ hebben gescoord, een behandelplan voorgelegd. Het is aan de bewoner zelf, of hij of zij behandeld wil worden. “Het behandeltraject kan een kort of langdurend traject zijn. Soms is het alleen nodig om iemand het vertrouwen weer terug te geven. De metingen krijgen in ieder geval een jaarlijks vervolg. Zo houden we iedereen, ook de bewoners die niet in behandeling zijn van een fysiotherapeut, goed in de gaten.”

Geslaagd voor de test

Mevrouw Schaake (94) nam vorige week deel aan de tests in de meetstraat. “Ik had wel verwacht dat ik zou slagen voor de test. Natuurlijk, haha! Ik probeer zelf in beweging te blijven, even ‘gymnastieken’:  dan zit ik in de stoel en doe ik mijn benen omhoog of ik sta op en ga weer zitten. Door de meetstraat gaan was niet alleen nuttig: ik was zo blij met deze ochtend, om weer tussen de mensen te zijn. Ik kreeg alle aandacht. Echt geweldig. Ik ga zo mijn kinderen appen dat ik geslaagd ben!”

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering