Getijde, tijdelijk verblijf Flevoland viert 1 jarig bestaan

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Ruim 300 cliënten opgenomen in het eerste jaar

Deze week is het een jaar geleden dat Getijde haar deuren opende op de tweede verdieping van ziekenhuis St Jansdal in Lelystad. Het doel van de oprichting van Getijde was de ouderenzorg in Flevoland toekomstbestendig te houden. Kwetsbare ouderen en chronisch zieken uit Flevoland en omgeving zijn welkom als ze 24/7 zorg nodig hebben en (nog) nergens anders heen kunnen. Het team van Getijde kijkt terug op het eerste jaar.

Een mooi en intensief jaar

Team Getijde kwam afgelopen woensdagmiddag samen om het 1 jarig bestaan op een informele manier te vieren. Manager Anne-Marijke Schakelaar is trots: ‘Wat was het een mooi, intensief en waardevol eerste jaar. We hebben als team echt moeten pionieren. En dat hebben we heel goed gedaan! We hebben continu moeten schakelen, omdat we soms bijvoorbeeld bijna vol lagen maar ook weleens een paar cliënten hadden. De sfeer is heel goed binnen het team en iedereen is erg betrokken. Hierdoor hebben we al meer dan 300 tevreden cliënten verzorgd dit jaar”.

70% van de cliënten keert terug naar huis

In Getijde is het streven altijd dat de cliënt weer terugkeert naar huis, eventueel met zorg thuis of met zorginnovatie zoals een zorgrobot. Bij 70% van de opgenomen cliënten is dit ook gelukt. Voor de andere cliënten werd een vervolgplek gevonden in een ELV of verpleeghuis.

De helft van alle opgenomen cliënten kwam voor het stellen van een juiste diagnose of extra observatie en triage. Deze cliënten worden meestal doorverwezen vanuit de spoedstraat of via een andere specialist van het ziekenhuis. Maar ook de huisartsen weten Getijde steeds beter te vinden om een cliënt, waarvoor het zelfstandig thuis wonen even niet mogelijk is, door te verwijzen.

Mooie samenwerking voor de ouderenzorg in Flevoland

Er is in het eerste jaar een goede samenwerking opgebouwd tussen de Specialist Ouderengeneeskunde, physician assistant, specialisten van het ziekenhuis, huisartsen en het team van Getijde. Ook Marco Loffredo, Specialist Ouderengeneeskunde, is tevreden over het eerste jaar Getijde. “We zijn continu in ontwikkeling geweest dit eerste jaar en hebben laten zien dat we denken in mogelijkheden”, vertelt Marco. “Getijde wordt steeds meer een begrip in Flevoland. En huisartsen, specialisten en andere verwijzers weten ons steeds beter te vinden”.

Getijde is opgericht door Woonzorg Flevoland, Coloriet en ziekenhuis St Jansdal. In het eerste jaar heeft elke organisatie zijn steentje bijgedragen aan Getijde en zal dit ook blijven doen. Dit laat zien hoe mooi een samenwerking kan zijn voor de ouderenzorg in Flevoland.

Meer informatie over Getijde is te vinden op www.getijde.nl

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering