Hanzeborg gaat uitbreiden

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Woonzorg Flevoland investeert in de uitbreiding van de verpleeghuiscapaciteit. Hiermee geven wij invulling aan de grote maatschappelijke opgave waar we ook in Flevoland voor staan. Door de vergrijzing groeit de vraag naar complexe zorg voor ouderen en naar verpleeghuisplaatsen sterk. Woonzorg Flevoland breidt uit met in totaal 54 nieuwe woonzorgappartementen op ’t Landleven (14) en bij de Hanzeborg (40) in Lelystad.

Toenemende zorgvraag

Door de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie in 2030 zijn verdubbeld in Nederland. En hiermee een toenemende zorgvraag. In Flevoland speelt de demografische samenstelling van de bevolking nog eens extra mee. De pioniers die vanaf de jaren ’70 in onze provincie zijn komen wonen, worden juist nu tegelijk ouder. Woonzorg Flevoland verwacht een aanzienlijke stijging in de vraag naar complexe zorg, zowel in aantallen als in zorgzwaarte. Als thuis wonen niet langer kan, dan moet die veilige en beschermde omgeving er zijn. Een plek waar mensen met kwalitatief goede zorg kunnen wonen. Het liefst dicht bij familie en in de omgeving waar mensen hebben gewoond. Met de uitbreiding van de Hanzeborg, wil Woonzorg Flevoland inspelen op die toenemende behoefte.

De ‘stad’ breidt uit

De Hanzeborg wordt ook weleens vergeleken met de stad. Er zijn veel activiteiten en faciliteiten, zoals het zwembad en het Grand Café. Hierdoor is er altijd wat te beleven. De ‘nieuwe wijk’ die wordt gebouwd, valt op door de witte kleur en contrasteert met de bakstenen van het hoofdgebouw. In de nieuwe vleugel worden 4 woongroepen gebouwd. Het wordt een veilige en prettige woonomgeving voor mensen met dementie. De woongroepen komen op de begane grond en op de eerste verdieping. Elke woongroep heeft 10 ruime slaapkamers voor de bewoners en een gezellige gezamenlijke huiskamer. De slaapkamers zijn gelegen aan, of hebben zicht op de prachtige binnentuin die in het atrium wordt aangelegd. Een omgeving waar bewoners makkelijk naar buiten kunnen, veilig een wandelingetje kunnen maken of gezellig op een terras kunnen zitten.

Verhuizen van KSW

De bewoners van de KSW-afdelingen in de Torenstraat verhuizen als de bouw klaar is naar de nieuwbouw. Liselotte Klijn “We zijn erg blij met de uitbreiding. En met het feit dat onze bewoners van de KSW-afdelingen straks ook gewoon lekker naar buiten kunnen. Nu is dat een behoorlijke onderneming, waardoor mensen nauwelijks buiten komen. De verhuizing is wel ingrijpend, juist voor mensen met dementie. We zullen de verhuizing daarom met alle zorgvuldigheid gaan organiseren. Samen met de naasten en contactpersonen.”

Over een nieuwe invulling van de huidige zorgappartementen in de Torenstraat wordt nog nagedacht. Andere vormen van zorg dan we nu bieden, behoren tot de mogelijkheden die worden verkend.

Bouw

Centrada is eigenaar van het gebouw Hanzeborg en verantwoordelijk voor de bouw. Wanneer de bouw precies start is nog niet bekend. Dat is afhankelijk van de verplaatsing van de transformatorruimte door de energieleverancier. De verwachting is dat de bouw een jaar zal duren. Ook zullen de medewerkers van de KSW-afdeling worden betrokken. Er komen diverse meedenk-teams om mee te praten over bijvoorbeeld de aankleding en inrichting van de ruimtes, of het verhuizen van de huidige bewoners en over hoe straks zorg wordt verleend.

Kortom: er staat nog veel te gebeuren. Wij houden jullie op de hoogte.

Meer lezen

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Bent u tevreden met Woonzorg Flevoland?

Geef uw waardering zodat wij onze zorg
nog beter kunnen maken.

8