Inclusie en diversiteit drijvende krachten achter een succesvolle organisatie in de zorgsector

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Woonzorg Flevoland is onlangs genomineerd voor de Participatie Flevopenning. Op vrijdag 7 juni a.s. wordt tijdens het Flevopenninggala bekend gemaakt wie van de genomineerden de prijs in ontvangst mag nemen. Bestuurder John Bos werd geïnterviewd voor een artikel in het Flevopenning magazine over arbeidsinclusiviteit binnen de organisatie:

Woonzorg Flevoland is een voorbeeld van inclusief werkgeverschap omdat ze niet kijken naar een indicatie of label van een persoon, maar naar de passie, inzet en kwaliteiten van nieuwe medewerkers. De organisatie benadrukt dat investeren in mensen, ongeacht hun achtergrond of labels, niet alleen resulteert in een inclusieve werkomgeving, maar ook bijdraagt aan het algehele succes en de effectiviteit van het bedrijf.

Het verzoek van Flevopenningen Magazine was om een foto te maken van een medewerker samen met John Bos. Dit resulteerde zonder veel moeite in een groepsfoto met acht enthousiaste medewerkers werkzaam in verschillende teams en locaties, die geduldig in de hal van gebouw Hanzeborg in Lelystad stonden te wachten. Samen hielden ze trots de vlag van Woonzorg Flevoland omhoog.

“Dit is hoe wij bij Woonzorg Flevoland met elkaar omgaan en samenwerken,” zegt John Bos, voorzitter van de raad van bestuur die alle aanwezige medewerkers bij naam kent, en zij kennen hem ook. En dat is best opmerkelijk voor een zorgorganisatie waar dagelijks 1250 mensen de verbinding leggen tussen wonen en zorg: van thuiszorg tot woonzorglocaties en van dagbesteding tot tijdelijk verblijf. “Het is voor mij belangrijk dat wij een mensgerichte, open organisatie zijn, waarbij de nadruk ligt op talentontwikkeling en het creëren van een sfeer van samenwerking en onderlinge zorg,” voegt John eraan toe.

Woonzorg Flevoland toont overtuigend aan dat inclusief werkgeverschap niet alleen ethisch verantwoord is, maar ook zakelijke voordelen met zich meebrengt door talent optimaal te benutten en diversiteit te omarmen. Bij Woonzorg Flevoland wordt niet gekeken naar indicaties of labels, maar juist naar de passie, inzet en kwaliteiten van nieuwe medewerkers en personeel.

John Bos, legt uit: “Mensen krijgen hier een kans, bijvoorbeeld wanneer ze zijn vastgelopen, een lastige leeftijd hebben of bezig zijn met hun re-integratie in de maatschappij.”

Deze aanpak wordt versterkt door een praktijkgericht opleidingstraject dat nieuwe medewerkers voorbereidt op een succesvolle carrière in de zorgsector. Vaak wordt dit traject in samenwerking met Werkbedrijf Lelystad uitgevoerd. Bovendien worden individuele taallessen verzorgd door de eigen medewerkers van Woonzorg Flevoland. Zo creëert Woonzorg Flevoland in samenwerking met het Werkbedrijf Lelystad kansen voor kandidaten die vanuit re-integratie trajecten toe kunnen werken naar een zorgfunctie. Hier komen vooral mensen op binnen met een andere achtergrond dan de Nederlandse en daarmee een taalbarrière ervaren.

De werkwijze van Woonzorg Flevoland biedt niet alleen waardevolle kansen aan individuen, maar onderstreept ook het belang van inclusie en diversiteit als drijvende krachten achter een succesvolle organisatie in de zorgsector.

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering