Informatie over corona

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

Belangrijkste informatie

In maart 2020 deed het coronavirus intrede in ons land. Woonzorg Flevoland volgt alle ontwikkelingen omtrent het virus op de voet en houdt de richtlijnen vanuit het RIVM scherp in de gaten. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws en onze aanpak met betrekking tot Covid-19

Laatste update: 9 juni 2021

Vaccinatie

Het vaccineren tegen het coronavirus in Nederland is in januari 2021 gestart. Vanuit Rijksoverheid is een vaccinatiestrategie- en planning opgesteld. Lees hier meer over het vaccineren van zorgmedewerkers en bewoners van Woonzorg Flevoland.

Bezoek aan woonzorglocaties

Vanwege de positieve ontwikkelingen hebben we vanaf 9 juni 2021 steeds meer versoepelingen door kunnen voeren waarmee we een heel eind op weg zijn naar “normaal”. Bewoners kunnen vier bezoekers per dag ontvangen en met het bezoek (vanaf maandag 14 juni 2021) weer in het restaurant en Grand Café terecht (reserveren is alleen nodig voor de avondmaaltijd). Bij binnenkomst in de centrale hal hoeven bezoekers zich niet meer te registeren. Ook is het gebruik van mondmaskers binnen onze locaties niet meer nodig. Mondmaskers worden alleen nog gebruikt wanneer zorgmedewerkers voor langere tijd binnen 1,5 meter afstand zorg verlenen.

Om ieders gezondheid te beschermen, blijven de volgende maatregelen voorlopig wel gelden:

 • de 1,5 meter afstand wordt door iedereen nageleefd.
 • bij binnenkomst in de centrale hal ontsmetten bezoekers hun handen.
 • handen regelmatig wassen en in de elleboog hoesten en niezen (algemene hygiënemaatregelen).
 • gebruik van de liften met maximaal 2 personen.

Communicatie bij veranderingen
Veranderingen in huis of van buitenaf hebben invloed op de besluitvorming rondom de bezoekregeling en de faciliteiten en activiteiten binnen de woonzorglocaties. In het geval van wijzigingen communiceren wij per brief naar de eerste contactpersoon.

Bezoek na melding app CoronaMelder
Gebruikt u de app CoronaMelder en krijgt u een melding dat u in de buurt bent geweest van een coronapatiënt? Laat u dan testen en stel het bezoek aan onze locaties uit tot u een negatieve testuitslag heeft ontvangen.
Kijk op de site van de rijksoverheid voor meer informatie over de app CoronaMelder.

Wijkverpleging

Indien u wijkverpleging krijgt, dragen de zorgmedewerkers altijd een mondmasker en afhankelijk van de situatie extra persoonsbeschermende middelen. U kunt ervan uitgaan dat Woonzorg Flevoland de ontwikkelingen omtrent het virus continu in de gaten houdt en de lijn van het RIVM volgt. Indien nodig, scherpen wij het beleid aan. Hierover houden wij u uiteraard op de hoogte.

Huishoudelijke Ondersteuning

Indien u geen klachten heeft (verkoudheid en/of koorts) komt de huishoudelijke ondersteuner gewoon bij u langs. Heeft u klachten, dan komt de zorgmedewerker niet langs. Indien u 24 uur klachtenvrij bent, dan kan de afspraak weer doorgaan. Tijdens het werk houden de zorgmedewerkers zich aan de richtlijnen van het RIVM. Heeft de cliënt lichte ziekteverschijnselen, dan houdt de medewerker, naast 1,5 meter, nog meer afstand dan gebruikelijk. Indien het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, kan de zorgmedewerker kiezen voor het gebruik van een mondkapje en eventueel (huishoud)handschoenen.

Ondersteuning Thuis

De begeleider van ondersteuning thuis komt langs. Hierbij hanteren wij de richtlijnen van het RIVM en moet de 1,5 meter afstand gewaarborgd zijn. Is het niet mogelijk om 1,5 meter afstand te houden, dan mag onze collega persoonsbeschermende middelen gebruiken. Daarnaast stelt de begeleider vooraf 5 vragen over de gezondheid van de cliënt om te beoordelen of de hulp zonder risico kan worden geboden.

Dagbesteding

Bezoekers kunnen naar de dagbesteding in Almere en Lelystad, onder voorwaarde van de voorlopig nog geldende (hygiëne) maatregelen vanuit het RIVM. De invulling hiervan is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en wordt overlegd met de bezoeker. Onze collega’s dragen persoonsbeschermende middelen, zoals een mondkapje.

Nieuwsberichten over corona

Lees hier alle nieuwsberichten vanuit Woonzorg Flevoland over corona.

Meer informatie en veelgestelde vragen (zie hieronder)

Klik op de links voor meer informatie.

Actuele stand coronabesmettingen woonzorglocaties Woonzorg Flevoland: 0

Update 18 mei 2021: 0 corona besmettingen

 

'Wat als'.. corona (weer) dichterbij komt?

Dat is de vraag die ons allen bezighoudt en waar Woonzorg Flevoland continu op anticipeert. Er zijn verschillende situaties denkbaar, waarbij diverse maatregelen noodzakelijk zijn. Wij hebben daarin het persoonlijk welzijn van cliënten, bewoners, naasten, medewerkers en andere betrokkenen voor ogen en denken preventief na over ‘wat als’.

Besluitvorming omtrent situatie woonzorglocaties

U kunt ervan uitgaan dat wij alert blijven en er alles aan doen om het risico op verspreiding te beperken.

Bekijk hier de ‘wat als’ flyer waarin wij mogelijke scenario’s beschrijven met de daarbij behorende maatregelen en informatie over onze besluitvorming.

Ook voor de thuiszorgsituatie houden wij de ontwikkelingen in de gaten en volgen wij de lijn van het RIVM.

Contact en informatie

Zorgmedewerkers streven ernaar zo goed mogelijk te voorzien in het beantwoorden van uw vragen. U kunt altijd bij hen terecht. De belangrijkste ontwikkelingen omtrent corona en zorg, ontvangt u per brief vanuit de directie.

 

Welke beschermende middelen gebruiken medewerkers om besmetting tegen te gaan?

Naast een geïntensiveerd schoonmaakbeleid en een nog strenger hygiënebeleid, zet Woonzorg Flevoland persoonsbeschermende middelen in.

Wanneer persoonsbeschermende middelen?

In de woonzorglocaties, op de eerstelijnsverblijven en in de wijkverpleging dragen zorgmedewerkers altijd een mondmasker tijdens het verlenen van de zorg. Afhankelijk van de situatie vullen zij dit aan met extra persoonsbeschermende middelen.

Wij houden de ontwikkelingen continu in de gaten, volgen de lijn van het RIVM en scherpen het beleid aan als dat nodig blijkt.

Voldoende voorraad

De voorraad mondkapjes is verdeeld over de verschillende locaties en wijkposten van Woonzorg Flevoland. Deze voorraad is afgestemd op het aantal locaties en er is voldoende voorraad. Ook stellen we alles in het werk om onze voorraad Persoons Beschermende Middelen in het depot blijvend op peil te houden.

 

Wat kan ik als naaste/bezoeker doen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen?

Woonzorg Flevoland vraagt u als naaste/bezoeker de op onze locatie geldende regeling te hanteren.

De bezoekregeling van onze locaties vindt u bovenaan deze pagina. 

Daarnaast attenderen wij u, voor ieders gezondheid, op de algemeen geldende (hygiëne) maatregelen:

 • Let overal op de onderlinge afstand: minimaal 1,5 meter!
 • Schud geen handen.
 • Was uw handen regelmatig met zeep. Bekijk het filmpje van Vilans.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze na gebruik weg.
 • Ga niet bij een hoestende/niezende persoon staan.
 • Vermijd drukke, openbare plekken.
 • Indien mogelijk: beperk het naar buiten gaan tot uw directe woonomgeving.
 • Volg alle maatregelen vanuit het kabinet op!

Volg de laatste ontwikkelen via het RIVM
Voor meer informatie over alles wat te maken heeft met het coronavirus, verwijzen wij u naar de vragen en antwoorden op de website van het RIVM. Deze informatie wordt dagelijks aangepast naar de meest recente situatie. U kunt voor vragen ook contact opnemen met het speciale informatienummer van de overheid: 0800 1351.

Wat is jullie corona testbeleid?

Het Woonzorg Flevoland crisisteam komt regelmatig bijeen om de meest recente interne- en externe corona ontwikkelingen onder de loep te nemen. Zo staat o.a. het testbeleid voortdurend op de agenda. Dit beleid wordt verruimd of verscherpt op basis van de ontwikkelingen.

Wij testen bewoners met klachten en kijken hierbij of zij mogelijk in aanraking met een corona patiënt zijn geweest. Wanneer er een verdenking is dat een bewoners in één van onze locaties corona heeft, wordt deze beschermd verpleegd en wordt er gekeken welke maatregelen er verder nodig zijn.