Woonzorg Flevoland volgt alle ontwikkelingen omtrent het coronavirus op de voet en houdt de richtlijnen vanuit het RIVM scherp in de gaten. Landelijk gezien zijn er geen beperkende maatregelen meer. Toch blijft de organisatie waakzaam en voorzichtig. Hierbij volgen we de adviezen van Verenso, Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde.

Zorgverlening
Wij volgen de landelijke richtlijnen als het gaat om de zorg in onze woonzorglocaties en in de thuiszorg. Dit betekent bij klachten als (neus)verkoudheid en hoesten, dat collega’s een chirurgisch mondneusmasker dragen en zo goed mogelijk 1,5 meter afstand houden. Wanneer vanwege ontwikkelingen een andere aanpak nodig blijkt, passen wij het beleid aan.

Testen bewoners
Testen en isoleren blijft voor bewoners van een woonzorglocatie bestaan, net als bij andere infectieziekten, zoals bijvoorbeeld influenza of het norovirus.

Communicatie bij veranderingen
Veranderingen in de woonzorglocaties of in de externe omgeving hebben invloed op de besluitvorming rondom de bezoekregeling en de faciliteiten en activiteiten. In het geval van wijzigingen communiceren wij per brief naar de eerste contactpersoon.

Adviezen om verspreiding coronavirus te beperken
Met onderstaande adviezen kunt u besmetting voor uzelf en anderen zo veel mogelijk voorkomen. En kunt u rekening houden met mensen die zich nog zorgen maken om hun gezondheid.