Informatie over corona

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

Belangrijkste informatie

Laatste update: 8 april 2021

In maart 2020 deed het coronavirus intrede in ons land. Een ingewikkelde tijd, waarin we ons nog steeds bevinden, brak aan. Woonzorg Flevoland volgt alle ontwikkelingen omtrent het virus op de voet en houdt de richtlijnen vanuit het RIVM scherp in de gaten. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws en onze aanpak met betrekking tot Covid-19 om het virus zoveel mogelijk op afstand te houden.

Vaccinatie

Het vaccineren tegen het coronavirus in Nederland is in januari 2021 gestart. Vanuit Rijksoverheid is een vaccinatiestrategie- en planning opgesteld. Lees hier meer over het vaccineren van zorgmedewerkers en bewoners van Woonzorg Flevoland.

Bezoek aan woonzorglocaties

Het is mogelijk de woonzorglocaties van Woonzorg Flevoland te bezoeken, mits u geen gezondheidsklachten heeft (verkoudheid en/of koorts) en rekening houdt met de geldende bezoekregeling*:

 • Vanaf 9 maart 2021: maximaal 2 bezoekers per bewoner per dag incl. kinderen ongeacht de leeftijd van de kinderen.
 • Wij vragen iedereen mondkapjes te dragen gedurende het hele bezoek, die door Woonzorg Flevoland ter beschikking worden gesteld.
 • Wij vragen iedereen bij binnenkomst de handen te ontsmetten bij de palen met handalcohol. .
 • Wij vragen iedereen gegevens te noteren in het register dat op tafel in de centrale hal ligt. Dit is nodig voor een eventueel contactonderzoek bij een uitbraak van Covid-19.
 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Per locatie hanteren wij looproutes.
 • En denk aan de algemene hygiënemaatregelen: hoesten/niezen in de elleboog en regelmatig handen wassen.

* Veranderingen in huis of van buitenaf hebben invloed op de besluitvorming rondom de bezoekregeling. Bekijk hier de ‘wat als’ flyer met mogelijke scenario’s waarop Woonzorg Flevoland de bezoekregeling baseert. Deze regeling kan per locatie en/of per zorgafdeling verschillen. 

Communicatie bij veranderingen
Indien er veranderingen zijn met betrekking tot de corona situatie, communiceren wij per brief naar de eerste contactpersoon. Twijfelt u over wat wel of niet mogelijk is of heeft u andere corona gerelateerde vragen, neem dan contact op met de Woonzorg Flevoland Coronalijn: 0320-229225

Bezoek na melding app CoronaMelder
Gebruikt u de app CoronaMelder en krijgt u een melding dat u in de buurt bent geweest van een coronapatiënt? Blijf dan extra alert op symptomen, en houd de hygiënemaatregelen bij bezoek aan onze locaties nauw in acht. Heeft u symptomen? Laat u dan testen en stel het bezoek aan onze locaties uit tot u een negatieve testuitslag heeft ontvangen.
Kijk op de site van de rijksoverheid voor meer informatie over de app CoronaMelder.

Wijkverpleging

Indien u wijkverpleging krijgt, dragen de zorgmedewerkers altijd een mondmasker en afhankelijk van de situatie extra persoonsbeschermende middelen. U kunt ervan uitgaan dat Woonzorg Flevoland de ontwikkelingen omtrent het virus continu in de gaten houdt en de lijn van het RIVM volgt. Indien nodig, scherpen wij het beleid aan. Hierover houden wij u uiteraard op de hoogte.

Huishoudelijke Ondersteuning

Indien u geen klachten heeft (verkoudheid en/of koorts) komt de huishoudelijke ondersteuner gewoon bij u langs. Heeft u klachten, dan komt de zorgmedewerker niet langs. Indien u 24 uur klachtenvrij bent, dan kan de afspraak weer doorgaan. Tijdens het werk houden de zorgmedewerkers zich aan de richtlijnen van het RIVM. Heeft de cliënt lichte ziekteverschijnselen, dan houdt de medewerker, naast 1,5 meter, nog meer afstand dan gebruikelijk. Indien het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, kan de zorgmedewerker kiezen voor het gebruik van een mondkapje en eventueel (huishoud)handschoenen.

Ondersteuning Thuis

De begeleider van ondersteuning thuis komt langs. Hierbij hanteren wij de richtlijnen van het RIVM en moet de 1,5 meter afstand gewaarborgd zijn. Is het niet mogelijk om 1,5 meter afstand te houden, dan mag onze collega persoonsbeschermende middelen gebruiken. Daarnaast stelt de begeleider vooraf 5 vragen over de gezondheid van de cliënt om te beoordelen of de hulp zonder risico kan worden geboden.

Dagbesteding

Bezoekers kunnen naar de dagbesteding in Almere en Lelystad, onder voorwaarde van de voorlopig nog geldende (hygiëne) maatregelen vanuit het RIVM. De invulling hiervan is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en wordt overlegd met de bezoeker. Onze collega’s dragen persoonsbeschermende middelen, zoals een mondkapje.

Heeft u vragen of behoefte aan een luisterend oor? Bel de Woonzorg Flevoland Corona- of Babbellijn.

Wij doen er alles aan om cliënten, bewoners en medewerkers te beschermen tegen COVID-19 en willen iedereen zo goed mogelijk informeren. Heeft u vragen over onze aanpak met betrekking tot corona? Dan kunt u contact opnemen met onze zorgadviseurs via de Woonzorg Flevoland Coronalijn: 0320-229225. Geopend van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 u. Wij staan u graag te woord.

Daarnaast realiseren wij ons als geen ander dat het moeilijke tijden zijn. Daarom is de Woonzorg Flevoland Babbellijn in het leven geroepen. Een groep van vrijwilligers biedt telefonisch een luisterend oor aan bewoners, thuiszorgcliënten en mantelzorgers. Heeft u behoefte aan een extra praatje? Dan kunt u bellen naar deze speciale lijn: 0320-229230 (dagelijks bereikbaar tussen 10.00 en 18.00 uur).

Nieuwsberichten over corona

Lees hier alle nieuwsberichten vanuit Woonzorg Flevoland over corona.

Meer informatie en veelgestelde vragen (zie hieronder)

Klik op de links voor meer informatie.

Actuele stand coronabesmettingen woonzorglocaties Woonzorg Flevoland: 0

Update 22 februari 2021: 0 corona besmettingen

 

'Wat als'.. corona (weer) dichterbij komt?

Dat is de vraag die ons allen bezighoudt en waar Woonzorg Flevoland continu op anticipeert. Er zijn verschillende situaties denkbaar, waarbij diverse maatregelen noodzakelijk zijn. Wij hebben daarin het persoonlijk welzijn van cliënten, bewoners, naasten, medewerkers en andere betrokkenen voor ogen en denken preventief na over ‘wat als’.

Besluitvorming omtrent situatie woonzorglocaties

U kunt ervan uitgaan dat wij alert blijven en er alles aan doen om het risico op verspreiding te beperken.

Bekijk hier de ‘wat als’ flyer waarin wij mogelijke scenario’s beschrijven met de daarbij behorende maatregelen en informatie over onze besluitvorming.

Ook voor de thuiszorgsituatie houden wij de ontwikkelingen in de gaten en volgen wij de lijn van het RIVM.

Contact en informatie

Zorgmedewerkers streven ernaar zo goed mogelijk te voorzien in het beantwoorden van uw vragen. U kunt altijd bij hen terecht. De belangrijkste ontwikkelingen omtrent corona en zorg, ontvangt u per brief vanuit de directie.

Behoefte aan een luisterend oor? Bel onze Babbellijn.

Wij realiseren ons als geen ander dat het voor bewoners, thuiszorgcliënten en naasten moeilijke tijden zijn. Daarom is de Woonzorg Flevoland Babbellijn in het leven geroepen. Een groep van vrijwilligers staat telefonisch klaar voor u klaar met een luisterend oor. Heeft u behoefte aan een extra praatje? Dan kunt u bellen naar deze speciale lijn:  0320-229230 (dagelijks bereikbaar tussen 10.00 en 18.00 uur).

Welke beschermende middelen gebruiken medewerkers om besmetting tegen te gaan?

Naast een geïntensiveerd schoonmaakbeleid en een nog strenger hygiënebeleid, zet Woonzorg Flevoland persoonsbeschermende middelen in.

Wanneer persoonsbeschermende middelen?

In de woonzorglocaties, op de eerstelijnsverblijven en in de wijkverpleging dragen zorgmedewerkers altijd een mondmasker tijdens het verlenen van de zorg. Afhankelijk van de situatie vullen zij dit aan met extra persoonsbeschermende middelen.

Wij houden de ontwikkelingen continu in de gaten, volgen de lijn van het RIVM en scherpen het beleid aan als dat nodig blijkt.

Voldoende voorraad

De voorraad mondkapjes is verdeeld over de verschillende locaties en wijkposten van Woonzorg Flevoland. Deze voorraad is afgestemd op het aantal locaties en er is voldoende voorraad. Ook stellen we alles in het werk om onze voorraad Persoons Beschermende Middelen in het depot blijvend op peil te houden.

 

Wat kan ik als naaste/bezoeker doen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen?

Woonzorg Flevoland vraagt u als naaste/bezoeker de op onze locatie geldende regeling te hanteren.

De bezoekregeling van onze locaties vindt u bovenaan deze pagina. 

Daarnaast attenderen wij u, voor ieders gezondheid, op de algemeen geldende (hygiëne) maatregelen:

 • Let overal op de onderlinge afstand: minimaal 1,5 meter!
 • Schud geen handen.
 • Was uw handen regelmatig met zeep. Bekijk het filmpje van Vilans.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze na gebruik weg.
 • Ga niet bij een hoestende/niezende persoon staan.
 • Vermijd drukke, openbare plekken.
 • Indien mogelijk: beperk het naar buiten gaan tot uw directe woonomgeving.
 • Volg alle maatregelen vanuit het kabinet op!

Volg de laatste ontwikkelen via het RIVM
Voor meer informatie over alles wat te maken heeft met het coronavirus, verwijzen wij u naar de vragen en antwoorden op de website van het RIVM. Deze informatie wordt dagelijks aangepast naar de meest recente situatie. U kunt voor vragen ook contact opnemen met het speciale informatienummer van de overheid: 0800 1351.

Behoefte aan een luisterend oor? Bel onze Babbellijn.

Wij realiseren ons als geen ander dat het voor bewoners, thuiszorgcliënten en naasten moeilijke tijden zijn. Daarom is de Woonzorg Flevoland Babbellijn in het leven geroepen. Een groep van vrijwilligers staat telefonisch klaar voor u klaar met een luisterend oor. Heeft u behoefte aan een extra praatje? Dan kunt u bellen naar deze speciale lijn:  0320-229230 (dagelijks bereikbaar tussen 10.00 en 18.00 uur).

Mogen huisdieren mee op bezoek?

De kans op besmetting via huisdieren mogen we niet onderschatten. Daarom kunnen huisdieren momenteel niet mee naar binnen in de woonzorglocaties. Wij adviseren bewoners om buiten de locaties ook voorzichtig te zijn in het contact met huisdieren.

Wat is jullie corona testbeleid?

Het Woonzorg Flevoland crisisteam komt regelmatig bijeen om de meest recente interne- en externe corona ontwikkelingen onder de loep te nemen. Zo staat o.a. het testbeleid voortdurend op de agenda. Dit beleid wordt verruimd of verscherpt op basis van de ontwikkelingen.

Wij testen bewoners met klachten en kijken hierbij of zij mogelijk in aanraking met een corona patiënt zijn geweest. Wanneer er een verdenking is dat een bewoners in één van onze locaties corona heeft, wordt deze beschermd verpleegd en wordt er gekeken welke maatregelen er verder nodig zijn.

 

Kan ik als bewoner op pad gaan?

U kunt als bewoner naar buiten gaan, tenzij door Woonzorg Flevoland in een bepaalde fase anders is aangegeven. De kans op besmetting is namelijk groter wanneer er meer beweging plaatsvindt, dus als mensen door de locatie lopen om weg te gaan. En ook buiten de deuren loopt u risico om besmet te raken.

Per situatie, wanneer er bijvoorbeeld meerdere besmettingen binnen een woonzorglocatie zijn, wordt gekeken wat verstandig is.

Indien u wel buiten bent, vragen wij u voorzichtig te zijn en de algemeen geldende regels in acht te nemen. Ook adviseren wij om drukke plekken zoals de supermarkt en het winkelcentrum zoveel mogelijk te vermijden.

Als ik verder nog vragen heb, bij wie kan ik dan terecht?

Wij doen er alles aan om cliënten, bewoners en medewerkers te beschermen en willen u zo goed mogelijk informeren. Hiervoor hebben wij een speciale telefoonlijn opengesteld:

Woonzorg Flevoland Coronalijn: 0320-229225

Heeft u vragen over onze aanpak met betrekking tot het corona virus en wordt deze niet beantwoord door de informatie op de website? Bel dan deze lijn, onze zorgadviseurs staan u graag te woord.

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur.

Behoefte aan een luisterend oor? Bel onze Babbellijn.

Wij realiseren ons als geen ander dat het voor bewoners, thuiszorgcliënten en naasten moeilijke tijden zijn. Daarom is de Woonzorg Flevoland Babbellijn in het leven geroepen. Een groep van vrijwilligers staat telefonisch klaar voor u klaar met een luisterend oor. Heeft u behoefte aan een extra praatje? Dan kunt u bellen naar deze speciale lijn: 0320-229230 (dagelijks bereikbaar tussen 10.00 en 18.00 uur).