Woonzorg Flevoland volgt alle ontwikkelingen omtrent het coronavirus op de voet en houdt de richtlijnen vanuit het RIVM scherp in de gaten. Na het kabinetsbesluit om de maatregelen landelijk op te heffen (23 maart 2022) hanteren wij geen specifieke bezoekregels voor onze woonzorglocaties meer.

Zorgverlening
Wij volgen de landelijke richtlijnen als het gaat om de zorg in onze woonzorglocaties en in de thuiszorg. Binnen de 1,5 meter contactmomenten dragen onze zorgmedewerkers een chirurgisch masker. Als de situatie hierom vraagt (bijvoorbeeld bij een positief testresultaat van een bewoner of cliënt) worden eventueel meer beschermende middelen gedragen. Wanneer vanwege ontwikkelingen een andere aanpak nodig blijkt, passen wij het beleid aan. Hierover houden wij u uiteraard op de hoogte.

Communicatie bij veranderingen
Veranderingen in de woonzorglocaties of in de externe omgeving hebben invloed op de besluitvorming rondom de bezoekregeling en de faciliteiten en activiteiten. In het geval van wijzigingen communiceren wij per brief naar de eerste contactpersoon.

Adviezen om verspreiding coronavirus te beperken
Met onderstaande adviezen kunt u besmetting voor uzelf en anderen zo veel mogelijk voorkomen. En kunt u rekening houden met mensen die zich nog zorgen maken om hun gezondheid.

Basisadviezen tegen corona

Nieuwsberichten over corona

Lees hier alle nieuwsberichten vanuit Woonzorg Flevoland over corona.