Informatie over corona

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

Belangrijkste informatie

Laatste update: 23 oktober 2020

In maart 2020 deed het coronavirus intrede in ons land. Een ingewikkelde tijd, waarin we ons nog steeds bevinden, volgde. Woonzorg Flevoland volgt alle ontwikkelingen omtrent het virus op de voet en houdt de richtlijnen vanuit het RIVM scherp in de gaten. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws en onze aanpak met betrekking tot Covid-19 om het virus zoveel mogelijk op afstand te houden.

Bezoek aan woonzorglocaties

T/m dinsdag 27 oktober is het, vanwege een uitbraak van het coronavirus, niet mogelijk om een bezoek te brengen aan de Hanzeborg en het Eerstelijnsverblijf in Lelystad. Met deze tijdelijke sluiting, proberen wij de uitbraak onder controle te krijgen en het aantal besmettingen terug te brengen of te stabiliseren. De eerste contactpersoon wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom deze sluiting.

Het is wel mogelijk om al onze andere woonzorglocaties te bezoeken, mits u geen gezondheidsklachten (verkoudheid en/of koorts) heeft en rekening houdt met de geldende bezoekregeling*

 • Bewoners wijzen samen met hun eerste contactpersoon, maximaal 2 vaste personen aan die op bezoek mogen komen. Gezien het groeiend aantal besmettingen voelen wij ons genoodzaakt tot deze regeling. Door minder mensen op de locaties te ontvangen, hopen we bewoners beter te beschermen tegen besmetting.
 • Bezoekers dragen mondkapjes binnen de locaties.
 • Bij binnenkomst ontsmet het bezoek de handen bij de palen met handalcohol.
 • Bij binnenkomst noteren bezoekers hun gegevens in het register dat op tafel in de centrale hal ligt. Dit is nodig voor een eventueel contactonderzoek bij een uitbraak van Covid-19.
 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar binnen de locatie.
 • Iedereen volgt de aangegeven looproutes.
 • Iedereen houdt zich aan de hygiënemaatregelen: hoesten/niezen in de elleboog en regelmatig handen wassen.

*In deze onzekere tijd zijn verschillende situaties mogelijk en volgen ontwikkelingen soms met de dag. Dit heeft invloed op de besluitvorming rondom de bezoekregeling. Bekijk hier de ‘wat als’ flyer die Woonzorg Flevoland als leidraad neemt in de coronaperiode.

Communicatie bij veranderingen
Indien er veranderingen zijn met betrekking tot de corona situatie, communiceren wij per brief naar de eerste contactpersoon. Twijfelt u over wat wel of niet mogelijk is of heeft u andere corona gerelateerde vragen, neem dan contact op met de Woonzorg Flevoland Coronalijn: 0320-229225

Nieuwe bewoners of terug van opname elders
Omdat de besmettingsaantallen in de omgeving oplopen, proberen wij het verspreidingsrisico zoveel mogelijk te beperken. Een aantal extra maatregelen is daarom noodzakelijk. Bijvoorbeeld voor alle nieuwe bewoners of mensen die terugkomen van een opname buiten onze woonzorglocaties (denk aan het ziekenhuis). Hen vragen wij 10 dagen in quarantaine te verblijven in het appartement of de kamer. Daarnaast vragen wij de twee vaste bezoekers naast een mondkapje óók (huishoud)handschoenen te dragen.

Bezoek na melding app CoronaMelder
Gebruikt u de app CoronaMelder en krijgt u een melding dat u in de buurt bent geweest van een coronapatiënt? Blijf dan extra alert op symptomen, en houd de hygiënemaatregelen bij bezoek aan onze locaties nauw in acht. Heeft u symptomen, laat u dan testen en stel het bezoek aan onze huizen uit tot u een negatieve testuitslag heeft ontvangen.
Kijk op de site van de rijksoverheid voor meer informatie over de app CoronaMelder.

Wijkverpleging

Indien u zorg in de thuissituatie ontvangt, dragen de zorgmedewerkers persoonsbeschermende middelen als zij binnen 1,5 meter van u zorg verlenen. U kunt ervan uitgaan dat Woonzorg Flevoland de ontwikkelingen omtrent het virus continu in de gaten houdt en de lijn van het RIVM volgt. Indien nodig, scherpen wij het beleid aan. Hierover houden wij u uiteraard op de hoogte.

Huishoudelijke Ondersteuning

U wordt van tevoren gebeld of u klachten heeft, die bij het ziektebeeld van corona horen. Is dit het geval, dan overlegt de huishoudelijk ondersteuner met zijn/haar leidinggevende of hij/of zij bij u langskomt. Is er sprake van koorts en/of corona, dan komt de huishoudelijk ondersteuner niet langs. Bent u 24 uur klachtenvrij, dan komt de huishoudelijk ondersteuner weer langs. Tijdens het werk houden de zorgmedewerkers zich aan de richtlijnen van het RIVM. Heeft de cliënt lichte ziekteverschijnselen, dan houdt de medewerker, naast 1,5 meter, nog meer afstand dan gebruikelijk. Indien het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, kan de zorgmedewerker kiezen voor het gebruik van een mondkapje en eventueel (huishoud)handschoenen.

Ondersteuning Thuis

De begeleider van ondersteuning thuis komt langs. Hierbij hanteren wij de richtlijnen van het RIVM en moet de 1,5 meter afstand gewaarborgd zijn. Is het niet mogelijk om 1,5 meter afstand te houden, dan mag onze collega persoonsbeschermende middelen gebruiken. Daarnaast stelt de begeleider vooraf 5 vragen over de gezondheid van de cliënt om te beoordelen of de hulp zonder risico kan worden geboden.

Dagbesteding

Bezoekers kunnen naar de dagbesteding in Almere en Lelystad, onder voorwaarde van de voorlopig nog geldende (hygiëne) maatregelen vanuit het RIVM. De invulling hiervan is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en wordt overlegd met de bezoeker. Onze collega’s dragen persoonsbeschermende middelen, zoals een mondkapje.

Heeft u vragen? Bel de Woonzorg Flevoland Coronalijn!

Wij doen er alles aan om cliënten, bewoners en medewerkers te beschermen tegen COVID-19 en willen u zo goed mogelijk informeren. Heeft u vragen over onze aanpak met betrekking tot corona? U kunt contact opnemen met onze zorgadviseurs via de Woonzorg Flevoland Coronalijn: 0320-229225. Geopend van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 u. Wij staan u graag te woord.

Nieuwsberichten over corona

Lees hier alle nieuwsberichten vanuit Woonzorg Flevoland over corona.

Meer informatie en veelgestelde vragen (zie hieronder)

Klik op de links voor meer informatie.

Actuele stand coronabesmettingen woonzorglocaties Woonzorg Flevoland: 5

Update: 22 oktober 2020

Op dit moment zijn er vijf besmettingen binnen woonzorglocatie de Hanzeborg. De andere locaties van Woonzorg Flevoland tellen geen besmettingen.

 

 

'Wat als'.. corona (weer) dichterbij komt?

Dat is de vraag die ons allen bezighoudt en waar Woonzorg Flevoland continu op anticipeert. Er zijn verschillende situaties denkbaar, waarbij diverse maatregelen noodzakelijk zijn. Wij hebben daarin het persoonlijk welzijn van cliënten, bewoners, naasten, medewerkers en andere betrokkenen voor ogen en denken preventief na over ‘wat als’.

Besluitvorming omtrent situatie woonzorglocaties

U kunt ervan uitgaan dat wij alert blijven en er alles aan doen om het risico op verspreiding te beperken.

Bekijk hier de ‘wat als’ flyer waarin wij mogelijke scenario’s beschrijven met de daarbij behorende maatregelen en informatie over onze besluitvorming.

Ook voor de thuiszorgsituatie houden wij de ontwikkelingen in de gaten en volgen wij de lijn van het RIVM.

Contact en informatie

Zorgmedewerkers streven ernaar zo goed mogelijk te voorzien in het beantwoorden van uw vragen. U kunt altijd bij hen terecht. De belangrijkste ontwikkelingen omtrent corona en zorg, ontvangt u per brief vanuit de directie.

Welke beschermende middelen gebruiken medewerkers om besmetting tegen te gaan?

Naast een geïntensiveerd schoonmaakbeleid en een nog strenger hygiënebeleid, zet Woonzorg Flevoland persoonsbeschermende middelen in.

Wanneer persoonsbeschermende middelen?

Collega’s die in de woonzorglocaties en op de eerstelijnsverblijven werken, dragen een mondmasker als zij binnen 1,5 meter afstand van een cliënt zorg verlenen. Dit geldt bijvoorbeeld bij het wakker maken, wassen, aankleden etc. Op de zorgafdelingen van de locaties geldt verder dat één van de teamleden de hele dag een mondmasker draagt, zodat deze naast de geplande zorg, ook de ongeplande zorg kan bieden. Zorgmedewerkers die in de thuissituatie persoonlijke verzorging geven, dragen ook een mondmasker.

Wij houden de ontwikkelingen continu in de gaten, volgen de lijn van het RIVM en scherpen het beleid aan als dat nodig blijkt.

Voldoende voorraad

De voorraad mondkapjes is verdeeld over de verschillende locaties en wijkposten van Woonzorg Flevoland. Deze voorraad is afgestemd op het aantal locaties en er is voldoende voorraad. Ook stellen we alles in het werk om onze voorraad Persoons Beschermende Middelen in het depot blijvend op peil te houden.

 

Wat kan ik als naaste/bezoeker doen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen?

Woonzorg Flevoland vraagt u als naaste/bezoeker de op onze locatie geldende regeling te hanteren.

De bezoekregeling vindt u bovenaan deze pagina. 

Daarnaast attenderen wij u, voor ieders gezondheid, op de algemeen geldende (hygiëne) maatregelen:

 • Let overal op de onderlinge afstand: minimaal 1,5 meter!
 • Schud geen handen.
 • Was uw handen regelmatig met zeep. Bekijk het filmpje van Vilans.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze na gebruik weg.
 • Ga niet bij een hoestende/niezende persoon staan.
 • Vermijd drukke, openbare plekken.
 • Indien mogelijk: beperk het naar buiten gaan tot uw directe woonomgeving.
 • Volg alle maatregelen vanuit het kabinet op!

Volg de laatste ontwikkelen via het RIVM
Voor meer informatie over alles wat te maken heeft met het coronavirus, verwijzen wij u naar de vragen en antwoorden op de website van het RIVM. Deze informatie wordt dagelijks aangepast naar de meest recente situatie. U kunt voor vragen ook contact opnemen met het speciale informatienummer van de overheid: 0800 1351.

Mogen huisdieren mee op bezoek?

De kans op besmetting via huisdieren mogen we niet onderschatten. Daarom kunnen huisdieren momenteel niet mee naar binnen in de woonzorglocaties. Wij adviseren bewoners om buiten de locaties ook voorzichtig te zijn in het contact met huisdieren.

Wat is jullie corona testbeleid?

Het Woonzorg Flevoland crisisteam komt dagelijks bijeen om de meest recente interne- en externe corona ontwikkelingen onder de loep te nemen. Zo staat o.a. het testbeleid voortdurend op de agenda. Dit beleid wordt verruimd of verscherpt op basis van de ontwikkelingen.

Wij testen cliënten met klachten en kijken hierbij of zij mogelijk in aanraking met een corona patiënt zijn geweest. Wanneer er een verdenking is dat een cliënt in één van onze locaties corona heeft, wordt deze beschermd verpleegd en wordt er gekeken welke maatregelen er verder nodig zijn.

 

Kan ik als bewoner op pad gaan?

U kunt als bewoner naar buiten gaan, tenzij door Woonzorg Flevoland in een bepaalde fase anders is aangegeven. De kans op besmetting is namelijk groter wanneer er meer beweging plaatsvindt, dus als mensen door de locatie lopen om weg te gaan. En ook buiten de deuren kunt u sneller besmet raken dan enkele weken geleden.

Per situatie, wanneer er bijvoorbeeld meerdere besmettingen binnen een woonzorglocatie zijn, wordt gekeken wat verstandig is.

Indien u wel buiten bent, vragen wij u voorzichtig te zijn en de algemeen geldende regels in acht te nemen. Ook adviseren wij om drukke plekken zoals de supermarkt en het winkelcentrum zoveel mogelijk te vermijden.

Als ik verder nog vragen heb, bij wie kan ik dan terecht?

Wij doen er alles aan om cliënten, bewoners en medewerkers te beschermen en willen u zo goed mogelijk informeren. Hiervoor hebben wij een speciale telefoonlijn opengesteld:

Woonzorg Flevoland Coronalijn: 0320-229225

Heeft u vragen over onze aanpak met betrekking tot het corona virus en wordt deze niet beantwoord door de informatie op de website? Bel dan deze lijn, onze zorgadviseurs staan u graag te woord.

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur.