🠄 Terug naar overzicht

In het jaarverslag blikken we terug op het voorgaande jaar. In 2022 kregen we te maken met een economisch onzekere situatie, inflatie en een enorme stijging van de energieprijzen. En dat allemaal wereldwijd. De coronacrisis verdween naar de achtergrond, maar het virus stak met regelmaat toch weer de kop op en was zeker geen verleden tijd. Ondanks deze uitdagingen, hebben we onze ambities uit het beleidsplan van 2022 grotendeels waargemaakt. 

Woonzorg Flevoland behoort tot de 20% van de VVT-organisaties die financieel positief hebben afgesloten. Dat komt ook omdat we groei hebben doorgemaakt in Almere: de aanbestedingen Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) in beide percelen hebben we ’gewonnen‘; we hebben Zorgfix overgenomen en daarmee zorgmedewerkers aan ons gebonden en meer dan honderd nieuwe cliënten. Een mooie prestatie waardoor we efficiënter werkten en meer mensen onze goede zorg boden. De uitbreiding van de Hanzeborg loopt op
schema en we zijn blij dat we die uitbreiding medio 2023 kunnen openen voor nieuwe bewoners.

Samenwerking met Coloriet
In de samenwerking met Coloriet hebben we door het vertrek van de bestuurder van Coloriet minder voortvarend kunnen zijn dan we bij ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst dachten. We gaan zeker door met die samenwerking; de maatschappelijke opgave wordt alleen maar urgenter. Waar we zeker niet stilstaan is op het gebied van innovaties. De ontwikkeling en verbetering van (zorg)techniek in de werkprocessen. Het toekomstbestendig maken van de ouderenzorg kan niet zonder deze innovaties en ontwikkelingen.

In gesprek over toekomstige ouderenzorg
Het voeren van het maatschappelijk debat met mantelzorgers en medewerkers over die toekomstige ouderenzorg is niet eenvoudig. We zetten bij het voeren van dit gesprek de contacten met de Cliëntenraden en de Ondernemingsraad dan ook graag in. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor het kunnen blijven leveren van kwalitatief goede zorg aan onze bewoners en cliënten en het toegankelijk en betaalbaar houden van onze zorg. Dat vraagt om het goede gesprek, om lef en ondernemerschap.

Lees verder in het jaarverslag 2022.

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering