Jaarverslag 2023 – Aandacht voor verandering

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Alle handtekeningen zijn gezet onder het jaarverslag van Woonzorg Flevoland over 2023. Een jaarverslag over een feestelijk jaar waarin Woonzorg Flevoland haar 25-jarig jubileum vierde. Een jaar met volop aandacht voor de transitie naar de zorg van morgen. En een jaar dat Woonzorg Flevoland opnieuw met een positief financieel resultaat heeft afgesloten.

Verhalen van collega’s uit het jubileumboek kregen net als de prachtige fotoserie een plek in het jaarverslag. De polaroid-kiekjes geven een beeld van de festiviteiten en bijzondere momenten in het jubileumjaar.

Verslag over activiteiten en resultaten

Aan de hand van de 4 strategische pijlers van Woonzorg Flevoland wordt verslag gedaan van de activiteiten en de resultaten. Zoals bij de pijler bewoners en cliënten de uitbreiding van Hanzeborg en de eerste stappen die zijn gezet om méér samen met familie en het sociale netwerk te gaan zorgen. Bij medewerkers zijn resultaten geboekt voor het stimuleren van opleiding en (talent)ontwikkeling, verzuimbeleid en voor de digitalisering en het technologische vernieuwen van werkprocessen. Bij de pijler bedrijfsvoering was aandacht voor de nieuwe routes voor de wijkverpleging in Almere. En betere afstemming tussen de ondersteunende diensten en de directeuren Wonen en zorg en Thuiszorg voor de ondersteuning. Tot slot de pijler omgeving waar volop werd gewerkt aan de samenwerking met woningbouwcorporaties en welzijnsorganisaties. Belangrijk omdat voor het toegankelijk houden van de zorg, samenwerking met de buitenwereld belangrijker is dan ooit.

In het financiële jaarverslag wordt, naast de risicoanalyse en de reguliere financiële verantwoording, verslag gedaan van de besteding van de IZA-gelden. Een belangrijk fonds om de kosten van transitie te dekken.

Terugblikken van (mede)zeggenschap

Ook de terugblikken van de Raad van Toezicht, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad laten zien dat er veel is gebeurd in 2023. Naast de reguliere vergaderingen, kwam de Raad van Toezicht bijeen voor bijvoorbeeld instemming over de nieuwe locatie in Almere, Leemwierde. De Ondernemingsraad had veel oog voor het roosterbeleid en diverse instemmingsverzoeken. Voor de Cliëntenraad was 2023 ook bijzonder. In juni werd de Centrale Cliëntenraad geïnstalleerd met vertegenwoordigers uit de cliëntenraad Hanzeborg, cliëntenraad De Uiterton/ ’t Landleven en cliëntenraad Thuiszorg.

Klik op de afbeelding om het jaarverslag 2023 te lezen:

 

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering