John Bos uit zorgen over landelijke bezuinigingen in de (ouderen)zorg

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Onze bestuurder, John Bos, is geïnterviewd door Omroep Flevoland over de door de overheid aangekondigde bezuinigingen op de ZZP4- en ZZP6-indicaties. In het interview uit John zijn zorgen over het feit dat zorgorganisaties, zoals Woonzorg Flevoland, extra geld krijgen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, maar er met ingang van januari 2020 minder geld beschikbaar gesteld wordt voor cliënten met een ZZP4- en ZZP6-indicatie.

Tarieven omlaag
De tarieven voor ZZP4 en ZZP6 gaan per 1 januari 2020 met ongeveer 20% omlaag. Tarieven voor andere ZZP’s gaan (deels) omhoog. Deze wijzigingen hebben forse financiële gevolgen voor onze organisatie, omdat wij relatief veel ZZP4 en ZZP6 indicaties hebben. Vijftig procent van onze cliënten valt in deze laatste twee groepen. John Bos zegt in het interview met Omroep Flevoland: “We willen graag investeren in kwaliteit en personeel opleiden, maar door deze maatregel moeten we nu juist bezuinigen.” De extra kwaliteitsgelden die Woonzorg Flevoland ontvangt, moeten nu ingezet worden om het door de bezuinigingen ontstane gat in de begroting te dichten.

Consequenties
In 2019 hebben wij uit eigen middelen geïnvesteerd in kwaliteitsmaatregelen. Deze extra kwaliteitsmaatregelen kunnen we door de aangekondigde bezuinigingen moeilijk handhaven in 2020. Gelukkig heeft deze maatregel geen consequenties voor de directe zorg voor onze bewoners en cliënten, die zorg blijft vanzelfsprekend gehandhaafd. “We moeten nu helaas bezuinigen op extra’s, zoals de huiskamers en activiteiten, en dat zijn juist facetten uit onze zorg die we willen bieden en waarvan we vinden dat onze cliënten die nodig hebben,” licht de heer Bos toe.

Brief aan de Tweede Kamer
Begin oktober heeft Woonzorg Flevoland een brandbrief geschreven naar alle leden van de Tweede Kamer die zorg in hun portefeuille hebben. Dit heeft veel reacties opgeleverd en er zijn vragen gesteld aan de minister. Ook brancheorganisatie Actiz maakt zich zorgen over deze tariefsverlaging die zeker 75% (bron: Actiz) van de verpleeghuizen in Nederland raakt.

Het interview met John Bos is te zien via de website van Omroep Flevoland.

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering