Klachtenfunctionaris Woonzorg Flevoland

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

De klachtenfunctionaris van Woonzorg Flevoland biedt u een luisterend oor wanneer u onvrede ervaart over de zorgverlening en er met de betrokken zorgmedewerker of leidinggevende niet uit komt. De meeste klachten worden opgelost door zaken over en weer te verhelderen. Dat kan telefonisch of via een persoonlijk gesprek. De klachtenfunctionaris heeft een geheimhoudingsplicht en een bemiddelende rol tussen u en de betrokkene(n). De praktijk heeft uitgewezen dat een goed gesprek kan leiden tot herstel van vertrouwen.

Contactgegevens klachtenfunctionaris Woonzorg Flevoland:

Online klachtenformulier

U kunt ook het onderstaande formulier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

    Onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang

    Iedere cliënt of bewoner en zijn of haar naaste(n) heeft vanuit de Wet zorg en dwang (Wzd) recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon. Hiervoor kunt u terecht bij Zorgstem, één van de vier landelijke organisaties die het vertrouwenswerk binnen de Wzd uitvoert. Heeft u een vraag of klacht over onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Dan kunt u contact opnemen met Zorgstem. Klik hier voor meer informatie.

     

    Volg ons op social media

    Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering