Kwaliteitskeurmerk voor thuiszorg Woonzorg Flevoland

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

De dagbesteding, Ondersteuning Thuis en wijkverpleging hebben het PREZO keurmerk gekregen van kwaliteitsinstituut Perspekt. Na praktijkobservaties, beoordelingen van documenten en gesprekken met medewerkers en bewoners, volgden de positieve beoordelingen en opnieuw toekenning van het keurmerk.

Woonzorg Flevoland werd tijdens de audit onder andere beoordeeld op kwaliteit, betrouwbaarheid, mentaal en lichamelijk welbevinden en persoonsgerichte zorg. De dagbestedingslocatie in Lelystad kreeg complimenten voor de mooie locatie en de vele mogelijkheden voor buitenactiviteiten. Ook werd de persoonsgerichte aandacht en ondersteuning genoemd. Bij de afdeling Ondersteuning Thuis, die cliënten ondersteunt een invulling aan het dagelijks leven, viel de grote mate van cliënttevredenheid en de belevingsgerichte zorg op.

Het auditteam was onder de indruk van de vele innovaties waar Woonzorg Flevoland in de thuiszorg mee bezig is. Hiermee wil de organisatie de kwaliteit van zorg verhogen. Ook kregen de thuiszorgteams complimenten voor het gebruik van de ‘wondapp’. Hiermee wordt de genezing van wonden bijgehouden. Woonzorg Flevoland wordt door de auditoren ervaren als een gedreven, deskundige zorgorganisatie waar met professionele bekwaamheid gewerkt wordt.

Reflecteren op eigen handelen
De onderzoekers stelden ook vast dat de medewerkers van Woonzorg Flevoland in staat zijn te reflecteren op het eigen handelen als het gaat om de eigen deskundigheid. Het auditteam heeft volgens eigen zeggen passievolle medewerkers ontmoet, die zich met liefde inzetten voor de cliënten. Collega’s van Woonzorg Flevoland gaven aan dat zij goed worden gefaciliteerd om de gewenste kwaliteit van zorg te leveren en deze continu te verbeteren. Zij waardeerden Woonzorg Flevoland op alle onderdelen positief.

Waardering voor de zorg
Lydianne Vermeulen, stafmedewerker kwaliteit en beleid bij Woonzorg Flevoland leidde de audit. Zij heeft het eindrapport met trots gelezen. “Mooi om terug te zien dat de auditoren de bevlogenheid en energie van de medewerkers hebben gevoeld. Een echte waardering voor alle collega’s binnen de dagbesteding, Ondersteuning Thuis en de wijkverpleging.”

Kwaliteitsmodel
Dat Woonzorg Flevoland het PREZO keurmerk heeft gekregen betekent dat de cliënten tevreden zijn. Dat de organisatie structureel de prestaties voor de cliënten verbetert en dat er verantwoorde zorg wordt geboden, die voldoet aan de eisen die de branche stelt. Ook betekent het dat Woonzorg Flevoland een verantwoorde organisatie is, die voldoet aan de relevante wet- en regelgeving. Dit keurmerk is uitgeroepen door Actiz, de landelijke koepel van verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg. PREZO is een kwaliteitsmodel voor langdurige zorg, dat uitgaat van de universele waarden in de zorg. Het beoordeelt de zorgkwaliteit aan de hand van verhalen uit de organisatie.

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering