Levensloopbestendig wonen in Lelystad

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

De gemeente Lelystad wil woningen en wijken graag levensloopbestendig maken zodat kwetsbare groepen zoals ouderen langer zelfstandig, comfortabel en veilig thuis kunnen blijven wonen. Maar hoe doe je dat en wat is daar voor nodig?

De komende jaren gaat de gemeente Lelystad samenwerken met Centrada, Woonzorg Flevoland, Coloriet, zorgkantoor Zilveren Kruis en het Overleg Senioren Organisaties Lelystad (OSOL) om een nieuwe werkwijze te ontwikkelen. Dit wordt ondersteund door het innovatieprogramma ‘Langer Thuis – Inclusieve wijk’, een initiatief van het ministerie van VWS en BZK, Platform 31 en het G40 stedennetwerk. Lelystad is een van de 24 gemeenten die met een wijk geselecteerd zijn voor deelname aan dit landelijke innovatieprogramma. De geselecteerde Lelystadse wijk is een deel van de Boswijk, de buurten Wold, Kamp, Griend en Horst.

Binnen de buurten Wold, Kamp, Griend en Horst wordt in kaart gebracht welke (basis)voorzieningen, zorg en ondersteuning er nodig zijn om woningen en wijk geschikt te maken voor levensloopbestendig wonen. Hierbij valt te denken aan soorten en typen woningen, inrichting van het openbaar gebied, de (bereikbaarheid van) voorzieningen voor zorg en welzijn, winkelvoorzieningen maar ook mogelijkheden voor binding en ontmoeting. Het uitgangspunt: wonen-zorg-welzijn zo organiseren dat kwetsbare ouderen en andere inwoners met een beperking zelfstandig kunnen blijven wonen zonder in een isolement te raken en zoveel mogelijk zelf de regie kunnen houden over de kwaliteit van hun leven.

Woonzorg Flevoland draagt het levensloopbestendig wonen een warm hart toe en ziet er naar uit om samen met gemeente Lelystad en andere partners een versnelling teweeg te brengen en een werkwijze te ontwikkelen die ook in andere wijken kan worden toegepast.

Meer lezen

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Bent u tevreden met Woonzorg Flevoland?

Geef uw waardering zodat wij onze zorg
nog beter kunnen maken.

8