Manager Huishoudelijke Ondersteuning Lelystad Daniëlle sprak bij raadsbijeenkomst over bezuinigingen Wmo

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Manager Huishoudelijke Ondersteuning Lelystad Daniëlle Buiting sprak afgelopen woensdag de gemeenteraad van Lelystad toe. Zij sprak daar over de effecten van de voorgenomen bezuinigingen op de huishoudelijke ondersteuning. Dit deed zij namens de vier aanbieders Huishoudelijke Ondersteuning: De Nieuwe Zorg Thuis, Zorgassist, Tzorg en Woonzorg Flevoland.

De gemeente is van plan om de vergoeding voor de organisaties die huishoudelijke ondersteuning bieden, te verlagen met vijftien procent. Dit om de Wmo beschikbaar en betaalbaar te houden. Namens de vier zorgorganisaties die huishoudelijke ondersteuning bieden, sprak Daniëlle hun zorg uit over dit voornemen. Dit leidt volgens hen namelijk tot het nog kwetsbaarder worden van al kwetsbare cliënten. Met meer verwaarlozing van de cliënt, versoberde situaties en een beperkte vorm van signaleren als gevolg.

Impact op werknemers
Naast de versobering van de dienstverlening, heeft deze bezuinigingsmaatregel ook impact op de medewerkers. “De werkdruk wordt hoger en we verwachten dat deze medewerkers meer ondersteuning gaan leveren in eigen tijd,” vertelde Daniëlle. Dit is volgens Woonzorg Flevoland en de andere organisaties geen wenselijke situatie. Het verhoogtde kans op leegloop binnen de zorg, terwijl de zorg juist kampt met krapte op de arbeidsmarkt.

Samen op zoek naar oplossingen
De organisaties onderstrepen de urgentie om gezamenlijk op zoek te gaan naar oplossingen om de zorg betaalbaar te houden: “We staan hierin dus niet tegenover de gemeente, maar het liefst naast de gemeente.” Het uitgangspunt moet volgens de organisaties zijn: cliënten díe recht hebben op maatschappelijke ondersteuning, moeten voldoende ondersteund te worden.

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering