Meer ruimte voor overbruggingszorg in woonzorglocatie Hanzeborg

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Woonzorg Flevoland opent deze week de uitbreiding van de ‘overbruggingsafdeling’ in woonzorglocatie Hanzeborg in Lelystad. Twaalf extra plekken zijn beschikbaar voor mensen wachten op een plek in het verpleeghuis, maar waarbij thuis wonen niet langer meer gaat. “Hier is vanuit de regio echt behoefte aan.” 

“De uitbreiding zorgt voor een snellere doorstroom naar een woning in een woonzorglocatie. Hierdoor zijn meer mensen geholpen,” vertelt zorgmanager Pascale Quadvlieg. Bewoners van de overbruggingsafdeling wachten op de afdeling op appartement in een verpleeghuis van Woonzorg Flevoland, maar kunnen ook doorstromen naar een woning van een andere zorgaanbieder in de regio.  

Twintig kamers

Deze overbruggingsafdeling telde eerst acht plekken. Met de uitbreiding komt het totaal aantal plekken op twintig. “Hiervan is één kamer een crisisplek; een kamer voor noodgevallen. Hier komen mensen die acuut zorg nodig hebben, en waarbij zorg thuis niet voldoende is. Het kan zijn dat we door een huisarts gebeld worden, met de mededeling dat er iemand binnen een uur aan komt voor de crisiskamer. Het is dan een kwestie van snel schakelen, de kamer gereed maken en de cliënt en eventuele naasten die meekomen goed opvangen.”  

Zachte landing bij intakegesprek

Voor veel cliënten is wonen op de overbruggingsafdeling het afscheid van zelfstandig wonen. Het team van Quadvlieg zorgt ervoor dat de landing van thuis naar verpleeghuis zo zacht mogelijk is. “Tijdens het intakegesprek is er ruimte voor vragen van de cliënt en iemands naaste. Daarnaast wordt in kaart gebracht hoe de zorg en ondersteuning er in de thuissituatie uitzag en op welke manier dit op de overbruggingsafdeling voortgezet kan worden. We bespreken de mogelijkheden die de cliënt hierin heeft, de rol van de mantelzorger en de aanvullende rol van het zorgteam.” 

Samenwerking met informele zorg

Op de overbruggingsafdeling wordt gewerkt volgens een nieuw zorgconcept. Hierin heeft het netwerk van de cliënt, zoals partner, kinderen, vrienden en kennissen, een belangrijke rol. De professionele zorg is aanvullend aan de informele zorg. De verzorgenden en verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de lichamelijke zorg en ondersteuning. Ook wordt waar mogelijk zorgtechnologie ingezet, zoals bijvoorbeeld een medicijndispenser, een apparaat dat medicijnen uitgeeft.  

Wlz-indicatie

Het zorgaanbod op de overbruggingsafdeling is gericht op cliënten met een lichamelijke zorgvraag, en dus niet voor mensen met dementie. Om in aanmerking te komen voor een plek in een woonzorglocatie, is een Wlz-indicatie nodig. Hiervoor geldt een indicatie vanaf VV6, LG4, of LG6. Deze indicatie wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). 

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering