Netwerk Dementie Flevoland

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Netwerk Dementie Flevoland verbetert zorg in dementie

In 2040 zijn er waarschijnlijk alleen in Flevoland al drie keer zoveel mensen met dementie als nu. Het is daarom belangrijk dat mensen met dementie goed worden opgevangen. Een organisatie die zich daarvoor inzet is Netwerk Dementie Flevoland, waar Woonzorg Flevoland onderdeel van is. Wendela Gort Erbrink is coördinator van het netwerk en legt uit wat Netwerk Dementie Flevoland doet en kan betekenen voor mensen met dementie en hun naasten. “We merken dat door onze activiteiten, de tevredenheid over de zorg rondom dementie hoger is.”

“Netwerk Dementie Flevoland is een samenwerkingsverband van partijen in Flevoland die zich bezig houden met zorg en welzijn voor mensen met dementie en hun naasten. Het doel is om de dementiezorg beter te maken, voor cliënten en mantelzorgers. We willen graag verbeteringen aanbrengen in de zorg en begeleiding en alle zorg beter op elkaar afstemmen. Het is belangrijk dat er een goed aanbod is van zorg voor mensen met dementie en dat we niet langs elkaar heen werken. Door samen te werken en op één lijn te zitten, kunnen we betere zorg aanbieden.”

Casemanager dementie

Wanneer je denkt of weet dat je naaste dementie heeft, is het soms lastig om te bepalen waar de juiste zorg te vinden is. Het gebeurt ook regelmatig dat mensen in een gat vallen na de diagnose. ‘En nu?’ “We willen juist de mensen die nog thuis wonen graag bereiken, binnen de locaties is de zorg namelijk vaak wel goed geregeld.” vertelt Wendela. “Eén van onze doelen is het onder de aandacht brengen van de casemanager dementie. Een casemanager dementie is een verpleegkundige of maatschappelijk werker die speciaal is opgeleid op het gebied van dementie. De casemanager begeleidt de persoon met dementie en de mensen die dichtbij deze persoon staan. Hij of zij bespreekt hoe je omgaat met de gevolgen van de ziekte, zoals bijvoorbeeld moeilijk gedrag of problemen met praktische zaken.”

Mantelzorgondersteuning

Een mantelzorger is iemand die zorgt voor een naaste die zorg nodig heeft, zoals een partner, vader, moeder of buurvrouw. Er is al veel ondersteuning voor mantelzorgers, maar dit is niet altijd bekend, ondervindt Wendela in haar werk. “Mantelzorgers geven vaak veel van zichzelf en kunnen zich wel eens overbelast voelen. Het zorgen voor iemand met dementie is vaak geen gemakkelijke opgave. Daarom verdienen mantelzorgers onze aandacht en vinden we het erg belangrijk dat de mantelzorgondersteuning meer aandacht krijgt.” Ook hierin kan de casemanager dementie voorzien. “De casemanager is op de hoogte van de voorzieningen in de regio en wat zou passen of helpen. Hierdoor is vaak mogelijk om langer thuis te blijven wonen.”

Behoefte aan begeleiding?

Heeft u of uw naaste behoefte aan steun en/of begeleiding bij dementie? Neem dan contact op met de huisarts of de wijkverpleegkundige. Netwerk Dementie Flevoland helpt u ook graag, neem contact op via het aanmeldformulier op www.dementieflevoland.nl of mail naar netwerkdementie@woonzorgflevoland.nl. De zorgadviseurs van Woonzorg Flevoland staan ook klaar voor advies via telefoonnummer 0320 – 229 173.

Meer lezen

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Bent u tevreden met Woonzorg Flevoland?

Geef uw waardering zodat wij onze zorg
nog beter kunnen maken.

8