Nieuwe naam ‘tijdelijk verblijf’ in Lelystad wordt ‘Getijde’

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

‘Getijde’, zo gaat het tijdelijk verblijf dat woonzorgorganisaties Coloriet, Woonzorg Flevoland en ziekenhuis St Jansdal in Lelystad beginnen, heten. Het ‘Getijde’ opent 1 oktober haar deuren op de tweede verdieping van het ziekenhuis St Jansdal in Lelystad. Het tijdelijk verblijf biedt een nieuwe vorm van zorg gericht op kwetsbare ouderen en chronisch zieken in Flevoland. Paula Roorda en Anne-Marijke Schakelaar, respectievelijk directeur en manager van Getijde, zijn enthousiast over de nieuwe naam.

Paula Roorda en Anne-Marijke Schakelaar  gaan – samen met andere betrokkenen – het zorgconcept in Getijde vormgeven. Getijde is een naam die past bij waar het tijdelijk verblijf voor staat en past bij Flevoland. “Eb en vloed, de beweging. Het tijdelijke van de zorg die wij bieden komt erin terug,” legt Paula Roorda uit. “Cliënten blijven niet bij ons, maar gaan zelfredzaam weer naar huis. Ook spreekt er kracht uit,” vult Anne-Marijke Schakelaar aan.

Een goede oplossing
In Getijde zijn kwetsbare ouderen en chronisch zieken welkom als ze 24/7 zorg nodig hebben en (nog) nergens anders heen kunnen. Hier krijgen ze de juiste diagnose, zorg en/of behandeling zodat ze weer hersteld naar huis gaan. “Ik geloof echt dat het een goede oplossing is voor de problematiek waar we in Flevoland mee hebben te maken,” vertelt Paula Roorda, in het dagelijks leven directeur Wijkzorg bij Coloriet. “We krijgen steeds meer ouderen met complexe zorgproblematiek. Soms liggen zij onnodig lang in het ziekenhuis omdat thuis niet de juiste zorg kan worden geboden, of worden zij – omdat de thuissituatie het niet toelaat – uit nood opgenomen op de spoedeisende hulp. Getijde biedt in een rustige setting ruimte voor onder andere diagnose en herstelzorg. Een waardevolle aanvulling op het huidige zorgaanbod in Flevoland.”

Extra mogelijkheden
Getijde moet voorkomen dat mensen onnodig lang in het ziekenhuis verblijven en het moet huisartsen ontlasten. “De eerstelijnszorg moet anders,” vindt Anne-Marijke Schakelaar, die naast manager van Getijde ook verantwoordelijk is voor het Eerstelijnsverblijf van Woonzorg Flevoland in Lelystad . Ze is gemotiveerd om hierin de samenwerking met huisartsen en de spoedeisende hulp aan te gaan. “De verkeerde-bedden-problematiek is iets dat ik in de praktijk geregeld tegenkom. Het onderliggende probleem is vaak complex van aard. Een combinatie van lichamelijke, psychische en soms ook maatschappelijke problemen. Dankzij een goede triage en de extra mogelijkheden die wij bij Getijde hebben, zoals het inschakelen van specialisten van het ziekenhuis, een specialist ouderengeneeskunde of zorgdomotica, kunnen wij cliënten de juiste zorg op de juiste plek bieden.”

Over de naam Getijde

Het getijde, tij of getij is de periode wisseling van de waterstand. Een vloeiende beweging waar wateroppervlak op een krachtige manier komt en gaat. Eb en vloed. Komen en gaan. Cliënten komen voor herstel in Getijde en gaan zelfredzaam weer naar huis. De tijdelijkheid van het verblijf van cliënten zit in de naam Getijde.

Getijde, tijdelijk verblijf Flevoland is voor herstel. Een cliënt stroomt door. Van bijvoorbeeld het ziekenhuis naar huis. Het zorgt ook voor doorstroming in het ziekenhuis, op de spoedeisende hulp en huisartsenpraktijken. Voor goede doorstroming is kracht nodig. Doorzettingsvermogen en wilskracht om te herstellen en weer zelfredzaam te worden. Soms smaakt het water zilt, maar meestal zoet. Net zoals in Flevoland. Nieuw land op de bodem van de zee, door mensenhanden gemaakt.

Meer informatie is te vinden op de tijdelijke website via www.getijde.nl.

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering