Nieuwe werkwijze tandarts zorgt voor rust bij bewoners Woonzorg Flevoland

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Bewoners van onze verpleeghuislocaties ontvangen sinds een aantal weken bezoek van de tandarts op hun kamer. Voorheen bezochten zij een aparte behandelkamer, die in de woonlocatie gesitueerd was. Vooral mensen met dementie hebben baat bij dit tandartsbezoek ‘aan huis’, aangezien zij voor de controles en behandelingen nu niet meer uit hun vertrouwde omgeving hoeven. Door voor deze werkwijze te kiezen, breidt Woonzorg Flevoland haar ‘belevingsgerichte zorg’ nog verder uit. De reacties op deze nieuwe werkwijze zijn erg positief.

“Mensen met dementie zijn gebaat bij regelmaat en een verblijf in hun rustige, eigen omgeving,” vertelt verpleegkundige en voorheen mondzorgcoördinator, Suzan Bohle, van Woonzorg Flevoland. “Zouden onze bewoners met dementie een taxi moeten nemen naar een de tandartspraktijk, dan wordt hun dagelijks ritme verstoord, wat onrust veroorzaakt. Dat de behandeling nu ook op de kamer van de bewoner kan plaatsvinden, is dus echt een uitkomst, en niet alleen voor de mensen met dementie, maar ook voor al onze andere cliënten.”

“Woonzorg Flevoland heeft mondzorg hoog in het vaandel staan en koos onlangs voor een andere werkwijze. De nieuwe werkwijze maakt het ook mogelijk om het tandartsbezoek op de kamer af te leggen. Dit draagt bij aan de doelstelling van Woonzorg Flevoland om maximaal belevingsgerichte zorg te leveren. Hierbij sluit de zorg aan bij de belevingswereld en gevoelens van de cliënt. “Doordat de bewoner in zijn of haar eigen stoel zit, of in het bed ligt, in de eigen kamer, wordt de rust echt gewaarborgd.”

Belang van mondzorg bij ouderen

“Goede mondzorg is voor iedereen van belang, maar voor ouderen draagt goede mondzorg ook nog eens bij aan de kwaliteit van leven,” legt tandarts mevrouw Linda Purmer van Fresh Unieke Mondzorg uit. Linda levert als vast gezicht de mondzorg aan bewoners van onze woonzorglocaties en heeft ruime ervaring in mondzorg voor kwetsbare mensen, zoals ouderen met dementie. “Een gezond gebit kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen praten, tussen normaal kunnen eten of alleen met pijn en moeite.”

De komst van de tandarts op de zorgafdeling zorgt naast een prettige werkwijze voor de bewoner, ook voor een geïntensiveerde samenwerking met de verzorgenden. “We starten met een nulmeting, binnen twee weken na de intrek van de bewoner op locatie. Hierbij wordt de conditie van het gebit of de prothese in kaart wordt gebracht. Daarna wordt er een mondzorgplan opgesteld, dat door de zorg wordt nageleefd. Samen kijken we jaarlijks of we gezamenlijk de doelen van de cliënt omtrent mondzorg hebben behaald.”

Win-winsituatie

“Elke medewerker krijgt tijdens de start van de zorg een scholing in mondzorg. Daarnaast krijgen we ook extra scholingen van Fresh Unieke Mondzorg,” vertelt verpleegkundige Suzan. “De open, en toegankelijke werkwijze van Linda, zorgt er daarnaast voor dat onze medewerkers de bezoeken als heel positief ervaren en zich vrij voelen om advies te vragen. Een win-winsituatie voor zowel bewoners én collega’s dus.”

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering